Wat is het verschil tussen UML en klassendiagram

De grootste verschil tussen UML en klassediagram is dat het UML is een algemene visuele modelleringstaal die helpt bij het visualiseren, construeren en documenteren van softwaresystemen, terwijl klassediagram een ​​type UML-diagram is dat de statische weergave van een toepassing weergeeft.

Bij het ontwikkelen van software is het niet mogelijk om het in één keer te ontwikkelen. Het is belangrijk om een ​​goed begrip van het systeem te krijgen voordat u het implementeert. UML biedt een oplossing voor dit probleem. Het is een visuele taal waarmee het systeem gemodelleerd kan worden. Er zijn verschillende UML-diagrammen. Class diagram, dat een statisch diagram is, is er een van.

Key Areas Covered

1. Wat is UML
     - Definitie, functionaliteit
2. Wat is Class Diagram
     - Definitie, functionaliteit
3. Wat is de relatie tussen UML en klassendiagram
     - Overzicht van vereniging
4. Wat is het verschil tussen UML en klassendiagram
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Class diagram, UML

Wat is UML

UML staat voor Uniform Modeling Language. Het is een standaardtaal voor het visualiseren, construeren en documenteren van softwaresystemen. Het is anders dan de gebruikelijke programmeertalen zoals C ++, Java en Python omdat het geen codering gebruikt. Bovendien biedt het een grafische weergave van software.

Hoewel UML geen programmeertaal is, zijn er hulpprogramma's om in verschillende programmeertalen code te genereren door UML-diagrammen te gebruiken. UML is eenvoudiger en eenvoudiger te begrijpen en te gebruiken. Het is niet alleen gemaakt voor ontwikkelaars. Zakelijke gebruikers en gewone mensen kunnen het ook heel gemakkelijk leren. Bovendien helpt UML om objectgeoriënteerde concepten te implementeren.

Wat is Class Diagram

Een klassediagram is een UML-diagram. Het is een statisch diagram dat de statische weergave van een toepassing weergeeft. Bovendien beschrijft het de attributen en methoden (operaties) van een klasse en de associaties ervan.

Deze diagrammen worden veel gebruikt in softwareontwikkeling omdat ze objectgerichte programmeerconcepten kunnen modelleren. Verder bestaat een klassediagram uit klassen, interfaces, associaties, samenwerkingsverbanden enz.

Klasse - Blauwdruk om objecten te maken. Klasse bestaat uit naamkenmerken en methoden. Attributen zijn de eigenschappen terwijl de methoden de bewerkingen zijn.

Voorwerp - Een instantie van een klasse.

Interface - Bestaan ​​uit operaties en / of attributen die het gedrag van objecten definiëren.

Artifacts - Vertegenwoordig concrete entiteiten zoals documenten, databases, uitvoerbare bestanden, enz.

Verder zijn er interacties die de relaties tussen de klassen weergeven.

Erfenis - Hiermee kunnen de subklassen de kenmerken en methoden van de bovenliggende klasse gebruiken.

Bidirectionele associatie - Vertegenwoordigt de standaardrelatie tussen twee klassen.

Unidirectionele associatie - Associatie navigeert slechts naar één klas.

Relatie tussen UML en klassendiagram

  • Een klassediagram is een UML-diagram.

Verschil tussen UML en klassendiagram

Definitie

UML is een taal voor algemene doeleinden, ontwikkeling en modellering die een standaardmanier biedt om het ontwerp van een systeem te visualiseren. Een klassediagram daarentegen is een statisch structuurdiagram van het UML-type dat de structuur van een systeem beschrijft door de systeemklassen, hun kenmerken, werking en relaties tussen objecten te tonen. Dit is dus het belangrijkste verschil tussen UML en klassendiagram.

Gebruik

Een ander verschil tussen UML en klassendiagram is dat de UML helpt bij het modelleren, visualiseren, construeren en documenteren van het softwaresysteem, terwijl een klassediagram helpt bij het modelleren van de statische weergave van een toepassing.

Conclusie

Het belangrijkste verschil tussen UML en klassendiagram is dat UML een algemene visuele modelleringstaal is die helpt bij het visualiseren, construeren en documenteren van softwaresystemen, terwijl klassediagram een ​​type UML-diagram is dat de statische weergave van een toepassing weergeeft.

Referentie:

1. "Uniform Modeling Language." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 24 oktober 2018, hier beschikbaar.
2. "UML Class Diagram Tutorial." Lucidchart, 1 november 2018, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "UML-logo" van Object Management Group®, Inc. (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. "Composite UML class diagram" door Trashtoy - eigen werk, geschreven met teksteditor (Public Domain) via Commons Wikimedia