Wat is het verschil tussen waarheid en eerlijkheid

De grootste verschil tussen waarheid en eerlijkheid is dat waarheid verwijst naar de absolute realiteit van feiten terwijl eerlijkheid een kwaliteit is van oprecht zijn en in staat zijn ideeën op een accurate, overtuigende manier te vertegenwoordigen.

Eerlijk zijn betekent geen leugens vertellen of de kwaliteit van het presenteren van hun meningen of ideeën precies of het allerbelangrijkste overtuigend. Er is echter een verschil tussen waarheid en eerlijkheid. Als iemand bijvoorbeeld eerlijk is, betekent dit niet noodzakelijk dat de persoon volledig eerlijk is. Deze twee termen zijn significant, vooral op gebieden zoals recht en gerechtssystemen.

Key Areas Covered

1. Wat is waarheid 
     - Definitie, kenmerken
2. Wat is eerlijkheid
     - Definitie, kenmerken
3. Wat is de relatie tussen waarheid en eerlijkheid
     - Overzicht van gemeenschappelijke functies
4. Wat is het verschil tussen waarheid en eerlijkheid
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Eerlijkheid, recht, wettig, waarheid, waarheidsgetrouw

Wat is waarheid

Waarheid verwijst naar een oordeel, een propositie of een idee dat waar is of geaccepteerd als waar. De waarheid is dus in de eerste plaats de nauwkeurigheid of de absolute realiteit van feiten. Het benadrukt niet noodzakelijk deugdzame eigenschappen zoals eerlijkheid doet.

Daarom is de waarheid de nauwkeurigheid of de absolute juistheid van de feiten of de absolute realiteit van iets of iemand. Eerlijk zijn betekent dat je de volledige waarheid van een zaak actief bekendmaakt. 

In een rechtszaak bijvoorbeeld is de zoektocht naar de waarheid steevast onvolmaakt, vooral omdat het vonnis ligt in het talent en de presentatie van de advocaten. En dit komt omdat advocaten de waarheid kunnen manipuleren op een manier om hun klanten te verdedigen.

Wat is eerlijkheid

Eerlijkheid verwijst naar de kwaliteit van eerlijk zijn. De kwaliteit van eerlijk zijn heeft een breed scala aan menselijke deugden, zoals liegen, stelen, bedriegen, andere bedriegen of eerlijk, eerlijk en oprecht zijn..

Eerlijkheid is daarom een ​​kernelement om het vertrouwen van iemand op te bouwen. Als iemand bijvoorbeeld denkt dat je eerlijk en oprecht met hem of haar bent, zal hij of zij je uiteindelijk gaan vertrouwen en je vertrouwen geven. Iemand kan echter nog steeds eerlijk handelen en ook tegen u liegen.

In juridische normen

Bovendien verwijst eerlijkheid ook naar accuraatheid of overtuigingskracht in uw meningen of feiten. Het benadrukt echter niet dat deze feiten noodzakelijkerwijs de waarheid zouden moeten zijn. We kunnen dit onder de aandacht brengen in het rechtsstelsel, vooral in rechtszaken, enz.

Een advocaat kan bijvoorbeeld eerlijk zijn; wat betekent dat hij zijn feiten overtuigend en nauwkeurig kan presenteren in het verdedigen van zijn cliënt, maar dat hoeft niet per se de waarheid te zijn, omdat hij niet verplicht is om de waarheid actief te presenteren (zoals het hele verhaal van zijn cliënt). Dus zolang hij in staat is om goede bewijzen en een goed argument te leveren voor zijn presentatie van feiten, kun je hem als eerlijk handelen beschouwen. Het betekent echter niet noodzakelijk dat het rechtssysteem altijd een crimineel kan verdedigen, omdat het hoofddoel van een rechtszaak is om ooit de waarheid te onthullen.

Zelfs in algemene zin kan iemand nog steeds eerlijk handelen en bijna alles over hem vertellen terwijl hij de leugens van de kern verbergt. Uw vriend of vriendin kan bijvoorbeeld eerlijk tegen u zijn door u alles te vertellen wat ze in de loop van de dag hebben gedaan en toch misschien aan iemand anders denken. Daarom is het gemakkelijk om eerlijkheid ook te vervalsen.

Relatie tussen waarheid en eerlijkheid

  • Zowel waarheid als eerlijkheid houden verband met de juistheid en precieze weergave van bepaalde feiten aan iemand.

Verschil tussen waarheid en eerlijkheid

Definitie

Waarheid verwijst naar een oordeel, een propositie of een idee dat waar is of geaccepteerd als waar. Anderzijds verwijst eerlijkheid naar de kwaliteit van oprecht en deugdzaam zijn of het vermogen om uw feiten overtuigend en nauwkeurig weer te geven; bovendien hoeven deze feiten niet noodzakelijk de waarheid te zijn. Dit verklaart dus het belangrijkste verschil tussen waarheid en eerlijkheid.

Natuur

Een ander verschil tussen waarheid en eerlijkheid is dat waarheid verwijst naar de kwaliteit van de feiten of informatie, terwijl eerlijkheid verwijst naar een menselijke kwaliteit.

Nadruk

De nadruk in waarheid ligt meer op de juistheid van feiten of informatie, terwijl de nadruk in eerlijkheid ligt op verschillende deugdzame eigenschappen, zoals eerlijk en oprecht zijn en ook in staat zijn om feiten op een overtuigende en accurate manier aan anderen te presenteren. Vandaar dat we dit ook als een verschil tussen waarheid en eerlijkheid kunnen beschouwen.

Juridische focus

De waarheid ligt in feiten, maar toch kan het worden gemanipuleerd door het talent van advocaten; advocaten kunnen eerlijk zijn in hun presentatie, maar zijn niet verplicht om de waarheid over zijn cliënt te presenteren. Vandaar dat waarheid en eerlijkheid twee uiteenlopende feiten in de juridische houding worden. De juridische focus leidt dus nog een verschil tussen waarheid en eerlijkheid.

Conclusie

In algemene zin is eerlijkheid vergelijkbaar met eerlijk zijn. Niettemin botsen deze twee ogenschijnlijk gelijksoortige concepten met de toepassing ervan op verschillende situaties in het leven. Daarom is het belangrijkste verschil tussen waarheid en eerlijkheid dat waarheid verwijst naar de absolute realiteit van feiten, terwijl eerlijkheid een eigenschap is van oprecht zijn en in staat zijn om ideeën op een accurate, overtuigende manier weer te geven. Dit wordt vooral gezien in de rechtszaken in het rechtswezen.

Afbeelding met dank aan:

1. "25/365: een wereld achter de waarheid, vol met alternatieve feiten?" Door David Mulder (CC BY-SA 2.0) via Flickr
2. "Eerlijkheid. Vertrouwen. Respect. Liefde. Goede regel om te volgen in het bedrijfsleven en in het leven. "Door Zaneology (CC BY 2.0) via Flickr
3. "1449453" (CC0) via Pxhere
4. "2958722" (CC0) via Max Pixel