Wat is het verschil tussen statische en dynamische hashing

De grootste verschil tussen statische en dynamische hashing is dat, bij statische hashing is het resulterende data-bucketadres altijd hetzelfde terwijl bij dynamische hashing de data-buckets groeien of krimpen volgens de toename en afname van records.

Het is niet mogelijk om in alle indexen te zoeken om de gegevens in een grote database te vinden. Hashing biedt een alternatief voor dit probleem. Bovendien kan hiermee de directe locatie van gegevens op de schijf worden berekend zonder indexen te gebruiken. Hashing maakt gebruik van wiskundige functies, hash-functies om adressen van gegevensrecords te genereren. Bovendien worden de geheugenlocaties die gegevens opslaan, gegevensbuckets genoemd. Er zijn twee soorten hashing, statische en dynamische hashing.

Key Areas Covered

1. Wat is statische hash
     - Definitie, functionaliteit
2. Wat is Dynamic Hashing
     - Definitie, functionaliteit
3. Wat is het verschil tussen statische en dynamische hashing
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Hasj, statische hash, dynamische hash

Wat is statische hash

In statische hashing is het resulterende data-bucketadres altijd hetzelfde. Met andere woorden, het bucket-adres verandert niet. Bij deze methode blijft het aantal gegevensbuckets in het geheugen dus constant constant.

De werking van statische hashing is als volgt.

Invoeging - Bij het invoeren van een record met behulp van statische hashing, berekent de hashfunctie (h) het bucketadres voor de zoeksleutel (k), waar het record zal worden opgeslagen. Emmeradres = h (K).

Zoeken - Bij het verkrijgen van een record helpt dezelfde hashfunctie om het adres van de bucket te verkrijgen waar de gegevens zijn opgeslagen.

Verwijder - Na het ophalen van de record is het mogelijk om de records voor dat adres in het geheugen te verwijderen.

Bijwerken - Na het doorzoeken van de record met een hashfunctie, is het mogelijk om die record bij te werken.

Bovendien is een groot probleem bij statische hashing het overlopen van emmers. Enkele methoden om dit probleem op te lossen zijn als volgt.

Overloopketting - Nieuwe bucket gemaakt voor hetzelfde hash-resultaat als de buckets vol zijn

Lineair tasten - Volgende gratis emmer toegewezen voor gegevens wanneer een hashfunctie een adres genereert waar gegevens al zijn opgeslagen.

Wat is Dynamic Hashing

Een probleem bij statische hashing is overloop van de bucket. Dynamische hashing helpt dit probleem te ondervangen. Het wordt ook genoemd Uitbreidbare hash-methode.  In deze methode nemen de datumbladen toe en af, afhankelijk van het aantal records. Hiermee kunt u bewerkingen uitvoeren zoals invoegen, verwijderen enz. Zonder de prestaties te beïnvloeden.

Bewerkingen van dynamische hashing zijn als volgt.

Invoeging - Berekent het adres van de bucket. Als de emmer al vol is, is het mogelijk om meer emmers toe te voegen. Bovendien is het mogelijk om extra bits aan de hash-waarde toe te voegen en de hash-functie opnieuw te berekenen. Als de buckets niet vol zijn, is het mogelijk om gegevens aan de bucket toe te voegen.

bevragen - Controleert de dieptewaarde van de hash-index en gebruikt deze bits om het bucket-adres te berekenen.

Bijwerken - Voert een query uit en werkt de gegevens bij.

Verwijder - Voert een query uit om de gewenste gegevens te vinden die moeten worden verwijderd.

Verschil tussen statische hashing en dynamische hashing

Definitie

Statische hashing is een hashingtechniek waarmee gebruikers opzoekingen kunnen uitvoeren op een gefinaliseerde woordenboekenset (alle objecten in het woordenboek zijn definitief en niet wijzigend). Dynamische hashing is daarentegen een hashingtechniek waarbij de gegevensbakken dynamisch en on demand worden toegevoegd en verwijderd. Dit is dus het belangrijkste verschil tussen statische en dynamische hashing.

functionaliteit

In statische hashing is het resulterende data-bucketadres altijd hetzelfde. Bij dynamische hashing veranderen de gegevensbakken echter afhankelijk van de records. Dit is dus nog een groot verschil tussen statische en dynamische hashing.

rendement

Efficiëntie is het andere verschil tussen statische en dynamische hashing. Dynamische hashing is efficiënter dan statische hashing.

Conclusie

Kort gezegd is hashen de methode om wiskundige functies, hash-functies, te gebruiken om directe locaties van gegevensrecords op de schijf te berekenen. Bovendien zijn statische en dynamische hashing twee soorten hashing. Het belangrijkste verschil tussen statische en dynamische hashing is dat bij statische hashing het resulterende data-bucketadres altijd hetzelfde is bij dynamische hashing, de data-buckets groeien of krimpen volgens de toename en afname van records.

Referentie:

1. "DBMS Static Hashing - Javatpoint." Www.javatpoint.com, hier beschikbaar.
2. "DBMS Dynamic Hashing - Javatpoint." Www.javatpoint.com, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "Extendible hashing 1" Аутор: Svick - Сопствено дело (CC BY 3.0) via Commons Wikimedia