Wat is het verschil tussen statisch en dynamisch IP-adres

De grootste verschil tussen statisch en dynamisch IP-adres is dat het statisch IP-adres is een vast adres dat handmatig door een netwerkbeheerder aan een apparaat wordt toegewezen, terwijl het dynamische IP-adres een adres is dat automatisch door een DHCP-server aan een apparaat wordt toegewezen.

Een computernetwerk bestaat uit verschillende apparaten, zoals desktops, laptops, servers, routers en switches om gegevens en bronnen te delen. Deze apparaten zijn met elkaar verbonden via een bekabeld of draadloos medium. Elk apparaat in het netwerk heeft een adres om het te herkennen. Vandaar dat dit adres het IP-adres wordt genoemd, wat staat voor Internet Protocol Address. Het IP-adres helpt de apparaten in het netwerk om met elkaar te communiceren. Verder zijn er twee soorten IP-adressen. Namelijk, ze zijn statisch IP-adres en dynamisch IP-adres. Een statisch IP-adres is een permanent adres dat aan een apparaat is toegewezen, terwijl een dynamisch adres een tijdelijk adres is dat regelmatig wordt gewijzigd.

Key Areas Covered

1. Wat is een statisch IP-adres
     - Definitie, functionaliteit
2. Wat is een dynamisch IP-adres
     - Definitie, functionaliteit
3. Wat is het verschil tussen statisch en dynamisch IP-adres
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

IP-adres, statische IP, dynamische IP

Wat is een statisch IP-adres

Statisch IP-adres is een vast IP-adres dat handmatig aan het apparaat wordt toegewezen. Het was de originele methode om IP-adressen toe te wijzen aan de apparaten in het netwerk. Hier moet de netwerkbeheerder voor elke computer de netwerkconfiguratiepagina openen en het IP-adres handmatig invoeren. Bovendien moet de beheerder ook details bevatten, zoals een subnetmasker en een standaardgateway. Bovendien moest dit proces worden gevolgd op alle apparaten in het netwerk. Het is dus moeilijk om statische IP-adressen toe te wijzen wanneer er een groot aantal apparaten in het netwerk is.

Figuur 1: IP-adres

Het statische IP-adres wordt echter niet gewijzigd totdat het handmatig wordt gewijzigd door de netwerkbeheerder of de internetprovider (ISP). Dit adres verandert ook niet telkens wanneer de gebruiker verbinding maakt met het netwerk. Met andere woorden, het apparaat gebruikt altijd hetzelfde IP-adres om verbinding te maken met internet. Daarom biedt de statische IP-adressering meerdere voordelen. Het geeft minimale uitvaltijd terwijl het op afstand toegang biedt. Bovendien heeft de gebruiker vanaf elke locatie toegang tot het apparaat.

Wat is een dynamisch IP-adres

Een dynamisch IP-adres is een adres dat wordt verkregen van een DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol). Het wijst een apparaat toe met een dynamisch IP-adres, subnetmasker, standaardgateway en een DNS-server. Op een Microsoft-computer wordt door het selecteren van de optie "automatisch een IP-adres verkrijgen" in het venster met netwerkeigenschappen het apparaat zodanig ingesteld dat een IP-adres dynamisch wordt verkregen..

Het dynamische IP-adres verandert vaak. Elke keer dat het apparaat verbinding maakt met het netwerk, verandert het dynamische IP-adres. Wanneer het apparaat verbinding met het netwerk probeert te maken, biedt de DHCP-server een dynamisch adres. Wanneer de gebruiker een URL in de webbrowser typt, wijst de DNS-server de domeinnaam toe aan het IP-adres. Over het algemeen is dynamische IP-adressering automatisch en wordt het beheer van een netwerk eenvoudiger.

Verschil tussen statisch IP-adres en dynamisch IP-adres

Definitie

Statisch IP-adres of Statisch internetprotocoladres is een permanent numeriek adres dat handmatig is toegewezen aan een apparaat in het netwerk. Dynamisch IP-adres of Dynamic Internet Protocol Address is een tijdelijk IP-adres dat is toegewezen aan een apparaat of een knooppunt wanneer het is verbonden met een netwerk. Dit is dus het belangrijkste verschil tussen statisch en dynamisch IP-adres.

Toegekend door

Een ander verschil tussen statisch en dynamisch IP-adres is dat het statische IP-adres handmatig wordt toegewezen door de netwerkbeheerder, terwijl dynamisch IP-adres automatisch door de DHCP-server wordt toegewezen.

Veranderingen

Het statische IP-adres verandert niet als het eenmaal is toegewezen aan een apparaat. Er verandert echter dynamisch IP-adres telkens wanneer het apparaat verbinding maakt met het netwerk. Dit is dus ook een groot verschil tussen statisch en dynamisch IP-adres.

Veiligheid

Bovendien is het statische IP-adres minder veilig, terwijl het dynamische IP-adres veiliger is.

handelbaarheid

Het toewijzen van statische IP-adressen is ook moeilijk. Maar het toewijzen van dynamische IP-adressen is eenvoudiger.

Gebruik

Wat het gebruik betreft, zijn de statische IP-adressen geschikt voor specifieke services zoals mail-, FTP- en VPN-servers. Hoewel de dynamische IP-adressen geschikt zijn voor een groot netwerk dat internettoegang tot alle apparaten vereist.

Conclusie

IP-adres helpt de apparaten in het netwerk om met andere apparaten te communiceren. Statisch en dynamisch zijn twee typen IP-adressen. Het fundamentele verschil tussen statisch en dynamisch IP-adres is dat een statisch IP-adres een vast adres is dat handmatig door een netwerkbeheerder aan een apparaat wordt toegewezen, terwijl een dynamisch IP-adres een adres is dat automatisch door een DHCP-server aan een apparaat wordt toegewezen.

Referentie:

1. DHCP Explained - Dynamic Host Configuration Protocol, PowerCert-animatievideo's, 1 mei 2017, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "Ipv4-adres" door onbepaald - eigen werk (publiek domein) via Wikimedia Commons