Wat was de betekenis van Harlem Renaissance

Harlem Renaissance was een belangrijke beweging in de Afrikaanse Amerikaanse literatuur, kunst, muziek en de algehele cultuur. Zoals de naam renaissance suggereert, was dit een wedergeboorte voor de zwarte identiteit en afbeelding van zwart leven in kunst en cultuur. In dit artikel zullen we bespreken,

     1. Wat is Harlem Renaissance

     2. Wat was de betekenis van Harlem Renaissance
           - Literatuur, theater en muziek

Wat is Harlem Renaissance

Harlem-verzet is een artistieke, literaire en intellectuele beweging die zich uitstrekte in de jaren 1920 en 1930. De ideeën die voortkwamen uit deze beweging leefden echter nog lang voort. Gedurende deze periode stond het bekend als "Nieuwe negerbeweging“. Dit was een Afrikaans-Amerikaanse beweging die een nieuwe zwarte culturele identiteit creëerde. Deze nieuwe identiteit is gecreëerd door een realistische weergave van zwarte mensen in romans, toneelstukken, beeldende kunst, dans en muziek. Gemeenschappelijke thema's van de Harlem-renaissance waren zwarte identiteit, de impact van de slavernij, de gevolgen van institutioneel racisme en de realiteit van het moderne zwarte leven..

Alain Locke, die ook heeft bijgedragen aan het munten van de bovengenoemde naam, beschreef de impact van deze beweging als volgt:

"Het negerleven grijpt de eerste kansen voor groepsuitdrukking en zelfbeschikking."

De renaissance van Harlem was gecentreerd in Harlem, New York; de invloed ervan werd echter in veel landen van de wereld gevoeld. Veel zwarte schrijvers uit Caribische en Afrikaanse koloniën die in Parijs woonden, werden bijvoorbeeld ook beïnvloed door deze beweging.

Langston Hughes, Rudolf Fisher, Jean Toomer, Wallace Thurman, Nella Larsen, Arna Bontemps, Countee Cullen, Jessie Redmon Fauset en Zora Neale Hurston zijn enkele centrale figuren in het verzet van Harlem. Schrijvers en intellectuelen van de oudere generatie zoals Alain Locke, James Weldon Johnson en Claude McKay waren mentor en inspirator van deze beweging.

Kunst beïnvloed door de Renaissance uit Harlem

Wat was de betekenis van Harlem Renaissance

De renaissance van Harlem speelde een belangrijke rol in literatuur, theater en muziek. Literatuur, evenals het theater in het begin van de twintigste eeuw, beeldden negatieve stereotypen uit van zwarte mensen. Het was Harlem Renaissance die instrumenteel was in het veranderen van dit stereotype beeld van Afro-Amerikanen en de realistische weergaven ervan in literatuur, kunst en theater. Het daagde heersend racisme en stereotypen uit en bevorderde sociale en raciale integratie. Dit is de belangrijkste betekenis van het verzet van Harlem.

Betekenis van Harlem Renaissance in literatuur

Tijdens en na deze beweging raakten uitgevers meer geïnteresseerd in zwarte schrijvers en hun verhalen die realistisch realistisch zwart leven weergeven. Tegelijkertijd vreesden sommige conservatieve zwarte intellecten dat deze realistische afbeelding raciale gelijkheid zou belemmeren. Deze beweging zag ook de opkomst van verschillende zwarte auteurs zoals Zora Neale Hurston en Langston Hughes. Kranten zoals 'The Voice' zorgden ook voor een politiek platform voor deze beweging en bevorderden de Afrikaans-Amerikaanse literatuur.

Langston Hughes

Betekenis van Harlem Renaissance in Theatre

De Renaissance uit Harlem had ook een belangrijke invloed op het theater. Theater in de eerdere tijd vaak afgebeeld Afro-Amerikanen als negatieve stereotypen. Praktijken zoals Blackface zijn voorbeelden van deze negativiteit. Echter, de renaissance van Harlem beeldde realistische zwarte karakters af en deze verandering had invloed op het theater in Amerika.

Betekenis van Harlem Renaissance in muziek

De introductie van jazz was een belangrijke muzikale bijdrage van de renaissance van Harlem. Het hielp om de sociale kloof tussen de arme en rijke mensen te overbruggen door pianomuziek te gebruiken, die tot dan toe werd beschouwd als een instrument gespeeld door rijke mensen. Het maakte de zwarte cultuur en muziek ook aantrekkelijker voor andere mensen. Dit was ook een hulpmiddel bij het doorbreken van de sociale en raciale grenzen tussen zwart en wit.

Zo kan worden opgemerkt dat de renaissance van Harlem een ​​belangrijke culturele, artistieke en literaire beweging was die de zwarte identiteit veranderde. Er kan ook worden beweerd dat de renaissance van Harlem de basis was of de basis vormde van de grote burgerrechtenstrijd voor gelijkheid na de Tweede Wereldoorlog.

Afbeelding met dank aan:

"Langston Hughes" door Carl Van Vechten - verkrijgbaar bij de afdeling Prints and Photographs van de Library of Congress van de VS - digitale ID cph.3b38891. (Public Domain) via Commons Wikimedia 

"Getting Religion" - NARA - 559118 "By Motley, Archibald John, 1891-1981, Artist (NARA-record: 2941333) - Nationaal archief voor archieven en archieven (openbaar domein) via Wikimedia Commons Wikimedia