Wat was het doel van de Black Power-beweging?

Dit artikel legt uit,

     1. Wat is Black Power-beweging?
          - Introductie tot Black Power Movement

     2. Het doel van de Black Power-beweging?
          - Doelen van de beweging
          - Gevolgen van de beweging

Wat is Black Power-beweging

Black Power Movement was een beweging onder Afro-Amerikanen uit de jaren zestig en benadrukte raciale trots en sociale gelijkheid door de oprichting van zwarte politieke en culturele instellingen. Deze beweging kwam voort uit de Civil Rights Movement die in het midden van de twintigste eeuw aan kracht had gewonnen. De Black Power Movement had een reeks doelen, van verdediging tegen rassendiscriminatie tot de oprichting van sociale instituten en een zelfvoorzienende economie. Het wordt echter niet beschouwd als een formele beweging als de burgerrechtenbeweging.

Hoewel de Civil Rights Movements gericht waren op het elimineren van rassendiscriminatie en ongelijkheid tussen zwart en blanke mensen, waren niet alle zwarten, vooral studenten, er tevreden mee. Ondanks de Civil Rights Movements, ondervonden Afro-Amerikanen verschillende onrechtvaardigheden zoals rassendiscriminatie, lagere lonen en hogere misdaadcijfers in hun buurten. Sommige Afro-Amerikanen, met name de jonge generatie, vonden dat de burgerrechtenbeweging gebaseerd was op de witte percepties van burgerrechten, niet op de zwarte percepties. De Black Power-beweging kwam voort uit deze ontevredenheid. Dus kan worden gezegd dat de Black Power-beweging een voortzetting was van de strijd die door de Civil Rights Movement was begonnen. Deze beweging had verschillende vormen van activisme - sommige vredig en sommige gewelddadig.

 De term Black Power was een populaire slogan van deze campagne en werd gepopulariseerd door Stokely Carmichael.

Wat was het doel van de Black Power-beweging?

Stokely Carmichael definieerde Black Power als "een oproep voor zwarte mensen ... om zich te verenigen, om hun erfgoed te erkennen, om een ​​gemeenschapsgevoel op te bouwen." Het belangrijkste doel van de Black Power-beweging was om een ​​nieuw raciaal bewustzijn te creëren en uit te drukken onder Afro-Amerikanen en om ze te verenigen in solidariteit en hen onafhankelijk te maken. Zelfredzaamheid was in feite een hoofdkenmerk van deze beweging; deze beweging liet geen witte mensen toe zich aan te sluiten, in tegenstelling tot de Civil Rights Movement.

Doelen van de Black Power-beweging

De doelen van de Black Power Movement kunnen als volgt worden weergegeven;

  • Het verkrijgen van vrijheid van blanke autoriteit in zowel politiek als economie
  • Zwarte identiteit, cultureel erfgoed en geschiedenis onderzoeken (zwart bewustzijn)
  • De wereld definiëren in hun eigen termen, niet door de voorwaarden die worden voorgeschreven door de blanken

Gevolgen van de Black Power-beweging

De zwarte machtsbeweging kan worden genoemd als een politieke en culturele revolutie die de Afrikaans-Amerikaanse samenleving heeft veranderd. Deze beweging moedigde zwarte mensen aan om trots te zijn op hun huidskleur, geschiedenis, cultuur en erfgoed en daagde de geaccepteerde witte noties uit. Het veranderde niet alleen de denkwijze van mensen, het veranderde ook de levensstijl van mensen. 

Lees meer over de culturele invloed van Black Power Movement

Afbeelding Met dank 

"Symbol-black-power" door Joekilil - Eigen werk (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia