Verschil tussen homoniem en homofoon

Homoniem versus homophone
 

Homoniem en homofoon zijn twee termen die betrekking hebben op spelling en uitspraak en die een verschil laten zien tussen beide. Ze zijn overigens niet uitwisselbaar. Homofonen zijn woorden met dezelfde uitspraak, maar met verschillende spellingen en betekenissen. Aan de andere kant zijn homoniemen woorden met hetzelfde geluid en tegelijkertijd hebben ze dezelfde spelling. Dit is een belangrijk verschil tussen homoniem en homofoon. Weten over het verschil tussen homoniemen en homofonen kan u helpen om de Engelse taal beter en effectiever te gebruiken. In dit artikel wordt het verschil uitgelegd tussen homoniemen en homofonen met voorbeelden.

Wat is een homofoon?

Homofonen zijn woorden met dezelfde uitspraak, maar met verschillende spelling en betekenis. Neem bijvoorbeeld de twee woorden 'wist' en 'nieuw'. Beide zijn trouwens homofonen. Zowel de woorden 'wist' als 'nieuw' hebben dezelfde uitspraak, maar ze hebben verschillende schrijfwijzen en verschillende betekenissen, namelijk 'de verleden tijd van weten' en 'het tegenovergestelde van oud'. Kijk naar de voorbeelden.

Ik wist dat hij loog.

Ik hou van je nieuwe shirt.

Het is eenvoudig om de ware betekenis van homofonen te begrijpen als u let op de context waarin u de woorden gebruikt.

Enkele van de interessante voorbeelden van homofonen zijn 'meet' en 'vlees'. Beide woorden worden op dezelfde manier uitgesproken, maar ze hebben ook verschillende spellingen en betekenissen. Het woord 'meet' geeft de betekenis 'join', terwijl het woord 'vlees' de betekenis geeft van het vlees van een dier. Kijk naar de woorden 'weg' en 'reed'. Het woord 'weg' verwijst naar een pad, terwijl het woord 'gereden' de verleden tijd is van 'rijden'.

Wat is een homoniem?

Homoniemen zijn woorden met dezelfde uitspraak en spelling maar met verschillende betekenissen. Dit is nu een beetje lastiger dan homophone. Kijk naar de twee onderstaande zinnen.

Ik schreeuwde omdat ik een beer naar ons busje zag rennen.

Ik nam wat pijnstillers omdat ik de pijn niet meer kon verdragen.

Wat zijn de homoniemen die in deze zinnen worden gebruikt? Ze zijn beer en beer. Het zijn twee verschillende woorden met hetzelfde geluid en tegelijkertijd hebben ze dezelfde spelling, maar hun betekenis is anders. Het woord 'beer' in de eerste zin verwijst naar een wild dier. Aan de andere kant geeft het woord 'beer' in de tweede zin de betekenis 'weerstaan'. Het wordt gebruikt als een werkwoord. De dierlijke 'beer' ziet er heel schattig uit, maar hij is zeer gevaarlijk en kan zelfs menselijke wezens doden. Zo wordt het woord 'beer' als een homoniem gebruikt.

Enkele andere voorbeelden voor homoniemen zijn coach en patiënt. Patiënt verwijst in zekere zin naar 'iemand die ziek is' en verwijst in de andere betekenis naar 'iets dragen'. Coach, in zekere zin, betekent de 'persoon die atleten traint' en, in de andere betekenis, verwijst naar 'een type van een kar'.

Wat is het verschil tussen Homonym en Homophone?

• Homofonen zijn woorden met dezelfde uitspraak, maar met verschillende spellingen en betekenissen.

• Aan de andere kant, homoniemen zijn woorden met hetzelfde geluid en tegelijkertijd hebben ze dezelfde spelling, en ook.

• Enkele voorbeelden voor homofonen zijn vlees en ontmoeten, wisten en nieuw, weg en reed.

• Enkele voorbeelden voor homoniemen zijn beer, patiënt en coach.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee interessante termen die in het Engels worden gebruikt, namelijk homoniem en homofoon.