Wat is het verschil tussen TextField en TextArea in Java

De grootste verschil tussen TextField en TextArea in Java is dat het TextField is een AWT-component waarmee u één regel tekst in een GUI-toepassing kunt invoeren, terwijl TextArea een AWT-component is waarmee u meerdere tekstregels in een GUI-toepassing kunt invoeren.

Java is een programmeertaal voor algemene doeleinden op hoog niveau. Er zijn verschillende versies in Java, zoals Java SE, Java EE en Java ME. Hiervan helpt Java SE om algemene applicaties te bouwen, terwijl Java EE helpt om bedrijfstoepassingen te bouwen. Overwegende dat Java ME wordt gebruikt voor mobiele toepassingen. Java biedt ook platform-onafhankelijkheid en is robuust. Daarnaast kunnen we het gebruiken om hoogwaardige gedistribueerde applicaties te bouwen. AWT, wat staat voor Abstract Window Toolkit, is een API om op het venster gebaseerde applicaties of Graphical User Interfaces (GUI) in Java te ontwikkelen. Hier zijn TextField en TextaArea twee GUI-componenten die beschikbaar zijn in AWT.  

Key Areas Covered

1. Wat is TextField
     - Definitie, functionaliteit
2. Wat is TextArea
     - Definitie, functionaliteit
3. Wat is het verschil tussen TextField en TextArea
    - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

API, AWT, GUI, Java, TextfField, TextArea

Wat is TextField in Java

TextField is een component in AWT waarmee u één regeltekst kunt invoeren. Daarom kunnen we het gebruiken om het TextField-object of de component te maken. Raadpleeg het onderstaande voorbeeldprogramma.

Figuur 1: Java-programma met TextField

In het bovenstaande programma is f een frame-object terwijl t1 een TextField-object is. Hier hebben we de methode setBounds gebruikt om het object t1 in het frame te plaatsen volgens de opgegeven positie. Vervolgens hebben we de component aan het frame toegevoegd. Ten slotte is het frame zichtbaar met de component TextField.

Wat is TextArea in Java

TextArea is een component in AWT waarmee meerdere regels tekst kunnen worden ingevoerd. Daarom kunnen we het gebruiken om het TextArea-object of de component te maken. Raadpleeg het onderstaande voorbeeldprogramma.

Figuur 2: Java-programma met TextArea

In het bovenstaande programma is f een frame-object, terwijl "area" een TextArea-object is. Waar hebben we de methode setBounds gebruikt om het object "area" in het frame te plaatsen volgens de opgegeven positie. Vervolgens hebben we de component aan het frame toegevoegd. Ten slotte is het frame zichtbaar met de component TextArea. Hier kan de gebruiker meerdere regels typen in de TextArea. Als het tekstgebied groter is dan het zichtbare gedeelte, helpt de schuifbalk om de tekst omhoog, omlaag, naar rechts en naar links te schuiven.

Verschil tussen TextField en TextArea in Java

Definitie

TextField is een besturingselement in Java AWT waarmee gebruikers één regel tekst kunnen bewerken. TextArea is een besturingselement in Java AWT dat een bewerkingsgebied met meerdere regels biedt. Vandaar dat dit het fundamentele verschil tussen TextField en TextArea in Java verklaart.

Klasse verklaring

Bovendien breidt openbare klasse TextField TextComponent uit, terwijl TextAomponent uit de openbare klasse TextArea wordt uitgebreid.

Gebruik

TextField helpt bij het invoeren van een enkele regel tekst. TextArea helpt bij het invoeren van meerdere regels tekst. Dit is dus een groot verschil tussen TextField en TextArea in Java.

Conclusie

Kort gezegd is het basisverschil tussen TextField en TextArea in Java dat het TextField een AWT-component is waarmee één tekstregel in een GUI-toepassing kan worden ingevoerd, terwijl TextArea een AWT-component is waarmee meerdere tekstregels in een GUI-toepassing kunnen worden ingevoerd.

Referentie:

1. "AWT TextField Class." Www.tutorialspoint.com, hier beschikbaar.
2. "AWT TextArea Class." Www.tutorialspoint.com, hier beschikbaar.