Wat is het verschil tussen Spark en Scala

De grootste verschil tussen Spark en Scala is dat het Apache Spark is een clustercomputerkader ontworpen voor snelle Hadoop-berekening, terwijl de Scala een algemene programmeertaal is die functionele en objectgeoriënteerde programmering ondersteunt.

Apache Spark is een open source framework voor het uitvoeren van grootschalige data-analytische applicaties over geclusterde computers. Het kan zowel batch- als realtime analyses en gegevensverwerkingsworkloads verwerken. Aan de andere kant is Scala een programmeertaal. Het is gecompileerd en draait op Java Virtual Machine (JVM). Scala verbetert de productiviteit, schaalbaarheid van toepassingen en betrouwbaarheid. In het kort wordt Scala beschouwd als de primaire taal om te communiceren met de Spark Core-motor.

Key Areas Covered

1. Wat is Spark
     - Definitie, functionaliteit
2. Wat is Scala
     - Definitie, functionaliteit
3. Wat is de relatie tussen Spark en Scala
     - Overzicht van vereniging
4. Wat is het verschil tussen Spark en Scala
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Data Analytics, Spark, Programming Languages, Scala

Wat is Spark

Spark werd geïntroduceerd door de Apache Software Foundation om het Hadoop-berekeningsproces te vergroten. Het bestaat uit clusterberekeningen in het geheugen om de verwerkingssnelheid van een toepassing te verhogen. Spark is gebaseerd op Hadoop MapReduce en breidt het MapReduce-model uit om meerdere berekeningen uit te voeren. Het bevat ook interactieve query's. 

Spark biedt meerdere voordelen. Hiermee kunt u een toepassing op Hadoop-cluster veel sneller uitvoeren dan in het geheugen en op schijf. Het vermindert ook het aantal lees- en schrijfbewerkingen naar schijf. Het ondersteunt verschillende programmeertalen. Het heeft ingebouwde API's in Java, Python, Scala zodat de programmeur de toepassing in verschillende talen kan schrijven. Verder biedt het ondersteuning voor het streamen van algoritmen voor het analyseren van gegevens, grafieken en machines om geavanceerde gegevensanalyses uit te voeren.

Wat is Scala

Scala is een hybride functionele programmeertaal. Het heeft functies van objectgeoriënteerd programmeren en functioneel programmeren. Als een op een object georiënteerde programmeertaal beschouwt hij elke waarde als een object. De subklassen kunnen klassen uitbreiden. Bovendien is er op samenstelling gebaseerde samenstelling voor overerving. Als een functionele programmeertaal, definieert het anonieme functies, ondersteunt hogere-orde functies en geneste functies.

Scala is statisch getypt. De programmeur hoeft in de meeste gevallen geen type te specificeren. Net zoals Java wordt de Scala-broncode geconverteerd naar bytecode en deze bytecode wordt uitgevoerd door de Java Virtual Machine (JVM). Het is gemakkelijker voor een programmeur om van Java naar Scala over te schakelen en omgekeerd. Scala kan Java-code uitvoeren. Hiermee kunnen Java SDK-klassen en de aangepaste Java-klassen worden gebruikt. Verder ondersteunt Scala gelijktijdige en gesynchroniseerde verwerking.

Relatie tussen Spark en Scala

  • Scala kan worden gebruikt om gegevens te analyseren met Spark.
  • Met andere woorden, Scala is één taal die wordt gebruikt om Spark te schrijven.

Verschil tussen Spark en Scala

Definitie

Spark is een open-source gedistribueerd framework voor algemene doeleinden voor clustering. Scala is een programmeertaal voor algemene doeleinden die ondersteuning biedt voor functionele programmering en een systeem met een sterk statisch type. Dit is dus het fundamentele verschil tussen Spark en Scala. 

Gebruik

Spark wordt gebruikt om het Hadoop-rekenproces te vergroten. Scala kan worden gebruikt voor webapplicaties, streaming data, gedistribueerde applicaties en parallelle verwerking. Dit is dus ook een belangrijk verschil tussen Spark en Scala. 

Conclusie

Het verschil tussen Spark en Scala is dat de Apache Spark een cluster voor clustercomputers is, ontworpen voor snelle Hadoop-berekening, terwijl de Scala een universele programmeertaal is die functioneel en objectgericht programmeren ondersteunt. Scala is een taal die wordt gebruikt om Spark te schrijven.

Referentie:

1. "Apache Spark Introduction." Www.tutorialspoint.com, Tutorials Point, hier beschikbaar.
2. "Scala-overzicht." Www.tutorialspoint.com, Tutorials Point, hier beschikbaar.
3. "Wat is Scala-programmering - Een vergelijking tussen Scala en Java." Intellipaat, 2 juni 2018, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "Spark Java Logo" door David Åse - Eigen werk (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia
2. "Ј2" door École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - (Public Domain) via Commons Wikimedia