Wat is het verschil tussen JDK en JRE

De grootste verschil tussen JDK en JRE is dat het JDK biedt de omgeving om Java-programma's te ontwikkelen en uit te voeren, terwijl JRE alleen de omgeving biedt voor het uitvoeren van Java-programma's.

Java is een programmeertaal op hoog niveau die oorspronkelijk door Sun Microsystems is ontwikkeld. Het wordt gebruikt om verschillende applicaties te bouwen, zoals bedrijfstoepassingen en mobiele applicaties. Java biedt meerdere voordelen. Het ondersteunt Object Oriented Programming en helpt bij het ontwikkelen van veilige en robuuste applicaties. JDK en JRE zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van Java-toepassingen. JDK is de software-ontwikkelingsomgeving die wordt gebruikt om Java-toepassingen te ontwikkelen. Het bestaat uit JRE en de andere ontwikkelingshulpmiddelen. Aan de andere kant biedt JRE een runtime-omgeving en bestaat deze uit JVM, klassenbibliotheken en andere bestanden.

Key Areas Covered

1. Wat is JVM
     - Definitie, functionaliteit
2. Wat is JRE
     - Definitie, functionaliteit
3. Wat is JDK
      - Definitie, functionaliteit
4. Verschil tussen JDK en JRE
      - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Java, JDK, JRE, JVM

Wat is JVM

Een Java-programma is een set instructies geschreven met behulp van de Java-programmeertaal die de computer opdracht geeft om een ​​specifieke taak uit te voeren. Het is ook bekend als de broncode. Wanneer de programmeur het Java-programma schrijft en compileert, converteert de Java-compiler het Java-programma naar een tussenliggende code die de bytecode wordt genoemd. De JVM staat voor Java Virtual Machine. Het is een abstracte machine die de bytecode omzet in machinecode.

De broncode is niet begrijpbaar door de CPU. Het is alleen begrijpelijk voor de programmeur. Daarom wordt de broncode geconverteerd naar een machineleesbare en begrijpelijke machinecode. Daarom zal de CPU de taak uitvoeren volgens de gegeven instructies van het programma.

Als het Java-programma direct wordt geconverteerd naar de machinecode, is het niet mogelijk om die code op andere platforms uit te voeren. Bij het converteren van de Java-code naar de bytecode, is deze niet geschreven voor de fysieke machine. Het is geschreven voor JVM. Daarom is de bytecode platformonafhankelijk. Dit maakt Java-taalplatform onafhankelijk.

Wat is JRE

JRE staat voor Java Runtime Environment. JRE is de combinatie van JVM, Java-klassenbibliotheken en andere bestanden die nodig zijn om Java-toepassingen uit te voeren. Het is een superset van JVM. Wanneer de programmeur JRE installeert, is het alleen mogelijk om het Java-programma uit te voeren. Het is niet mogelijk om het programma te ontwikkelen. Daarom wordt de JRE alleen gebruikt voor het uitvoeren van Java-programma's.

Wat is JDK

JDK staat voor Java Development Kit. Het helpt bij het ontwikkelen van op Java gebaseerde applicaties. Wanneer de programmeur JDK installeert, hoeft JRE niet afzonderlijk te worden gedownload, omdat JRE al is geïnstalleerd met JDK. JDK is een implementatie van Java-platforms zoals Standard Edition, Enterprise Edition en Micro Edition uitgegeven door Oracle Corporation.

JDK bestaat uit de JRE en andere ontwikkelingshulpmiddelen. Deze ontwikkeltools zijn compiler (javac), een archiver (jar), een documentatie-generator (javadoc) enz. Deze tools helpen de ontwikkeling van de Java-applicatie te voltooien.

Relatie tussen JDK en JRE

  • JDK is de combinatie van JRE en andere ontwikkeltools.

Verschil tussen JDK en JRE

Definitie

JDK is een software-ontwikkelingsomgeving die wordt gebruikt voor het ontwikkelen van Java-toepassingen op Java-platforms zoals Standard Edition, Enterprise Edition en Micro Edition. JRE maakt deel uit van JDK en biedt de minimale vereiste om Java-toepassingen uit te voeren. Dit is het basisverschil tussen JDK en JRE.

Gebruik

Hoewel JDK het ontwikkelen en uitvoeren van Java-programma's mogelijk maakt, maakt JRE er slechts een deel van uit, waardoor Java-programma's kunnen worden uitgevoerd.

Bestaan ​​uit

JDK bestaat uit JRE en andere ontwikkeltools. JRE bestaat uit JVM, klassenbibliotheken en andere ondersteunende bestanden.

Conclusie

Het verschil tussen JDK en JRE is dat JDK de omgeving biedt om Java-programma's te ontwikkelen en uit te voeren, terwijl JRE alleen de omgeving biedt voor het uitvoeren van Java-programma's. Kort gezegd is JDK de combinatie van JDE en ontwikkelingshulpmiddelen, terwijl JRE de combinatie is van JVM- en bibliotheekbestanden.

Referentie

1. "Java JDK, JRE en JVM." Java If, If ... else Verklaring (met voorbeelden), Beschikbaar Hier.

Afbeelding met dank aan:

1. "JavaSE Software Architecture" door Sergelucas - Eigen werk (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia