Wat is het verschil tussen Java en Python

De grootste verschil tussen Java en Python is dat de Java-compiler converteert de Java-broncode naar een tussencode die een bytecode wordt genoemd, terwijl de Python-interpreter de Python-broncode per regel naar een machinecode omzet.

Java is een programmeertaal die is ontworpen voor gebruik in een gedistribueerde omgeving. Het is een populaire programmeertaal voor verschillende toepassingen zoals Android-smartphones en het Internet of Things (IoT). Het concept achter Java is "één keer schrijven en lezen". Aan de andere kant is Python een eenvoudige en eenvoudige programmeertaal, die handig is voor het bouwen van webapplicaties, wetenschappelijke en numerieke informatica, machine learning, beeldverwerking, data-analyse en nog veel meer..

Key Areas Covered

1. Wat is Java
     - Definitie, functionaliteit
2. Wat is Python
     - Definitie, functionaliteit
3. Wat zijn de overeenkomsten tussen Java en Python
     - Overzicht van gemeenschappelijke functies
4. Wat is het verschil tussen Java en Python
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Bytecode, Compiler, Interpreter, Java, Machine Code, Python, Broncode

Wat is Java

Java is een populaire programmeertaal op hoog niveau. Webtoepassingen, mobiele applicaties en krachtige gedistribueerde systemen zijn enkele voorbeelden van op Java gebaseerde applicaties. Java heeft ook veel versies; Java SE is de standaardeditie. Java ME is voor mobiele ontwikkeling terwijl Java EE voor toepassingen op bedrijfsniveau is. Bovendien zijn er Integrated Development Environments (IDE) s met alle benodigde tools om applicaties in Java te ontwikkelen. Sommige veelgebruikte Java-IDE's zijn NetBeans en Eclipse.

Daarnaast is Java een programmeertaal die objectgeoriënteerd programmeren ondersteunt, waardoor het mogelijk wordt om echte scenario's in de computer te modelleren. De Java-broncode wordt echter niet direct geconverteerd naar machinecode. Eerst converteert de broncode naar een tussencode: bytecode. Deze bytecode is uitvoerbaar op elk platform dat bestaat uit een Java Virtual Machine (JVM). Daarom is Java platformonafhankelijk. Daarnaast biedt het foutafhandeling, compileerfoutcontrole en runtime-controle. Bovendien is het ook mogelijk multi-threading te implementeren en veilige toepassingen te ontwikkelen.

Wat is Python

Python is een programmeertaal op hoog niveau. Het is een taal met meerdere paradigma's en ondersteunt procedureel programmeren en objectgeoriënteerd programmeren. Bovendien converteert een interpreter de Python-broncode regel voor regel in machinecode. Het is echter een langzaam proces in vergelijking met een op compilers gebaseerde taal die de hele broncode in een keer in machinecode converteert.

Niettemin is het belangrijkste voordeel van de Python-taal dat het eenvoudig en gemakkelijker te leren is. Daarom is het een van de meest populaire talen onder beginners. De eenvoudige syntaxis helpt om zelfs een complex algoritme te ontwikkelen om een ​​probleem binnen een korte periode op te lossen.

Bovendien is het eenvoudiger om te integreren met databases zoals MySQL, MSSQL en, SQLite. Het maakt ook de ontwikkeling van grafische gebruikersinterfaces (GUI's) mogelijk. Bovendien ondersteunt het multithreading.

Overeenkomsten tussen Java en Python

  • Beide zijn algemene programmeertalen op een hoog niveau.
  • De programmeur kan beide gemakkelijk downloaden en installeren zonder een vergoeding te betalen.
  • Het is ook mogelijk om beide te integreren met databases zoals MySQL en MSSQL.
  • Bovendien ondersteunen beide GUI-ontwikkeling en multithreading.
  • Het is mogelijk om deze twee talen te gebruiken voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder internet, mobiel, machine learning, beeldverwerking, enz.

Verschil tussen Java en Python

Definitie

Java is een programmeertaal voor algemene doeleinden, die tegelijkertijd, op klassen gebaseerd, objectgericht en specifiek ontworpen is om zo min mogelijk implementatieafhankelijkheden te hebben. Aan de andere kant is Python een geïnterpreteerde programmeertaal op hoog niveau voor algemene programmatie. Dit is dus het belangrijkste verschil tussen Java en Python.

Codeconversie

Ook is codeconversie een groot verschil tussen Java en Python. Java-compiler converteert de Java-broncode naar een tussencode die een bytecode wordt genoemd. Omgekeerd zet Python-interpreter de Python-broncode regel voor regel in de machinecode.

Data type

In Java is het verplicht om de gegevenstypen te declareren, dus het is statisch getypt. In Python zijn de gegevenstypen dynamisch en is het niet nodig om gegevenstypen te declareren. Daarom wordt het dynamisch getypt. Dit is dus een ander belangrijk verschil tussen Java en Python.

Puntkomma

Bovendien vereist Java een puntkomma aan het einde van elke instructie. In Python is het niet nodig om aan het einde van de instructies een puntkomma te gebruiken.

Blok met uitspraken

In Java omgeeft een paar accolades een blok met uitspraken. In Python is echter een blok met uitspraken ingesprongen.

Snelheid

Bovendien is Java een snellere taal in vergelijking met Python.

ingewikkeldheid

Een ander verschil tussen Java en Python is dat de Java taal is die moeilijk te leren is, terwijl de Python gemakkelijker te lezen, te leren en te begrijpen is..

Ides

NetBeans en Eclipse zijn populaire Java IDE's terwijl PyCharm een ​​populaire Python IDE is.

Conclusie

Het belangrijkste verschil tussen Java en Python is hun conversie; de Java-compiler converteert de Java-broncode naar een tussencode die een bytecode wordt genoemd, terwijl de Python-interpreter de Python-broncode per regel naar de machinecoderingcode converteert.

Referentie:

1. "Java-overzicht." Www.tutorialspoint.com, hier beschikbaar.
2. "Python-overzicht." Www.tutorialspoint.com, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "Java" door Linux Screenshots (CC BY 2.0) via Flickr
2. "Lozingle 10032014" door Sagaru9535 - Eigen werk (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia