Wat is het verschil tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging

De grootste verschil tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging is dat de informatiebeveiliging fysieke en digitale informatie beschermt, terwijl cyberbeveiliging alleen digitale informatie beschermt.

Er is een duidelijk verschil tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging, ook al worden deze twee woorden door elkaar gebruikt. Informatiebeveiliging verwijst naar de bescherming van fysieke en digitale gegevens tegen ongeoorloofd gebruik, toegang en wijziging. Cybersecurity verwijst naar het beschermen van digitale gegevens tegen ongeoorloofd gebruik, toegang en wijziging. Beide praktijken houden rekening met de waarde van gegevens. Met andere woorden, informatiebeveiliging beschermt gegevens tegen illegale toegang van welke aard dan ook, terwijl cyberbeveiliging gegevens beschermt tegen illegale digitale toegang. Kort gezegd is cyberbeveiliging een deelverzameling van informatiebeveiliging.

Key Areas Covered

1. Wat is informatiebeveiliging
     - Definitie, functionaliteit
2. Wat is cyberbeveiliging
     - Definitie, functionaliteit
3. Wat is de relatie tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging
     - Overzicht van vereniging
4. Wat is het verschil tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Cyberbeveiliging, gegevensbeveiliging, informatiebeveiliging, malware

Wat is informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is ook bekend als dataveiligheid. Het beschermt bedrijfsrecords, persoonlijke gegevens of intellectueel eigendom. Informatie kan op meerdere plaatsen worden bewaard en is op veel manieren toegankelijk. Informatie wordt opgeslagen in documenten, verwisselbare schijven, laptops, servers, persoonlijke apparaten en andere hosting-apparaten. Deze informatie is waardevol voor zowel individuele gebruikers als de gehele bedrijfsorganisatie. Daarom moeten ze veilig worden bewaard. Het proces om de informatie te beschermen, wordt informatiebeveiliging genoemd.

Wat is cyberbeveiliging

Cybersecurity verwijst naar het nemen van noodzakelijke stappen om digitale informatie te beschermen die kan worden benaderd via kwetsbaarheden in het netwerk of andere systemen. Cyberaanvallen, distributie van malware geïnfecteerde software, etc. zijn bedreigingen voor informatie. Cyberbeveiliging voorkomt deze aanvallen.

Cybersecurity-professionals behandelen twee soorten taken. Ze voeren onderzoekstaken uit, zoals het uitvoeren van forensisch onderzoek, gegevensherstel en het rapporteren van beveiligingsstatistieken. Ze beschermen ook gegevens tegen malwareaanvallen en ontwikkelen nieuwe malwarehandtekeningen. Ze gebruiken firewalls en inbraakbeveiligingssystemen om gegevens te beschermen.

Relatie tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging

  • Cyberbeveiliging is een deelverzameling van informatiebeveiliging.

Verschil tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging

Definitie

Informatiebeveiliging is het proces waarbij wordt gegarandeerd dat gegevens, zowel fysiek als digitaal, worden beschermd tegen ongeoorloofd gebruik, toegang, verstoring, inspectie en wijziging. Cybersecurity is het proces waarbij wordt gegarandeerd dat computergegevens worden verdedigd tegen ongeoorloofde digitale aanvallen, toegang of schade door middel van de implementatie van verschillende processen, praktijken en technologieën. Het fundamentele verschil tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging komt dus voort uit de vorm van gegevens of informatie die ze beschermen.

Bescherming

Een groot verschil tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging is dat de informatiebeveiliging zich richt op het beschermen van gegevens tegen elke vorm van illegale toegang, terwijl cyberbeveiliging zich richt op het beschermen van gegevens tegen ongeautoriseerde digitale toegang..

Informatie

Hoewel informatiebeveiliging wordt toegepast op fysieke en digitale informatie, wordt cyberbeveiliging toegepast op digitale informatie.

functionaliteit

Informatiebeveiliging beschermt informatie tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging, verstoring of vernietiging. Cyberbeveiliging beschermt informatie tegen cybercriminaliteit, cyberfraude en wetshandhaving.

Belangrijkste focus

Bovendien richt informatiebeveiliging zich op informatie-assets zoals integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid, terwijl cybersecurity zich richt op het beschermen van accounts en persoonlijke gegevens van sociale media..

Taak van professionals

Informatiebeveiligingsprofessionals vinden strategieën, beleid, oplossingen en voeren risicobeheer uit. Cybersecurity-professionals voeren gegevensherstel uit, rapporteren beveiligingsstatistieken en installeren antimalware-software.  

Conclusie

Het verschil tussen informatiebeveiliging en cyberbeveiliging is dat informatiebeveiliging fysieke en digitale informatie beschermt, terwijl cyberbeveiliging alleen digitale informatie beschermt. Kort gezegd, informatiebeveiliging voorkomt ongeautoriseerde toegang van welke aard dan ook, terwijl cyberbeveiliging ongeautoriseerde digitale toegang voorkomt.

Referentie:

1. "Cybercrime en cyberbeveiliging." Www.tutorialspoint.com, Tutorials Point, hier beschikbaar.
2. "Wat is cyberveiligheid? - Definitie van WhatIs.com. "SearchSecurity, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "1944688" (CC0) via Pixabay