Wat is het verschil tussen IDE en Compiler

De grootste verschil tussen IDE en compiler is dat het IDE is een softwarepakket dat bestaat uit tools die nodig zijn voor het ontwikkelen en testen van softwaretoepassingen, terwijl de compiler een programma is dat de broncode die in een programmeertaal op hoog niveau is geschreven omzet in een low-level machinecode.

Een IDE biedt een omgeving voor het maken, bouwen en testen van een softwaretoepassing. Het bestaat uit een code-editor, compiler of interpreter en een debugger met een grafische gebruikersinterface (GUI). Het heeft ook functies zoals formattering van broncodes, foutdiagnostiek en voltooiing van intelligente code, rapportage. Aan de andere kant is een compiler een speciaal programma dat de broncode converteert naar uitvoerbare machinecode. De programmeur kan de juiste taalcompiler uitvoeren volgens de programmeertaal die wordt gebruikt om de broncode te schrijven.

Key Areas Covered

1. Wat is IDE
     - Definitie, functionaliteit
2. Wat is een compiler
     - Definitie, functionaliteit
3. Wat is de relatie tussen IDE en Compiler
     - Overzicht van vereniging
4. Wat is het verschil tussen IDE en Compiler
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Compiler, GUI, IDE, Interpreter

Wat is IDE

IDE staat voor Geïntegreerde ontwikkelomgeving. Het is een softwaretoepassing die faciliteiten biedt voor het ontwikkelen van software. Het bestaat uit hulpmiddelen zoals broncode-editor, automatiseringstools en debugger. De meeste IDE's hebben compilers en tolken. Daarom is het eenvoudiger om de code te schrijven en te compileren. Sommige IDE's ondersteunen verschillende talen. In Microsoft Visual Studio IDE kan de ontwikkelaar bijvoorbeeld programma's schrijven in talen zoals C #, C ++, Visual Basic en JavaScript.

Figuur 1: Eclipse IDE

Bovendien hebben de meeste IDE's een intelligente codeaanvulling. Wanneer de programmeur de code typt, biedt de IDE de lijst met overeenkomende opties of opdrachten. Daarom kan de programmeur gemakkelijk de vereiste opdracht selecteren. Ook maakt de GUI het gemakkelijker om de code te ordenen. Over het algemeen biedt een IDE alle benodigde hulpmiddelen in één omgeving om het ontwikkelingsproces gemakkelijker te maken.

Wat is een compiler

Computerprogramma's zijn geschreven met behulp van geavanceerde programmeertalen. Deze programma's of broncodes zijn gemakkelijk te begrijpen door de programmeur, maar niet door de computer. Daarom wordt de broncode geconverteerd naar machinecontroleerbare machinecode. Voor deze conversie wordt een compiler gebruikt. Een compiler is dus een vertaler die de broncode omzet van een programmeertaal op hoog niveau naar een machinetaal op een lager niveau om een ​​uitvoerbaar programma te maken.

Figuur 2: Compilatieproces

Een compiler voert een aantal bewerkingen uit, zoals preprocessing, lexicale analyse, parsing, semantische analyse, het converteren van de invoerprogramma's naar een tussenrepresentatie, codeoptimalisatie en codegeneratie. Bovendien converteert een compiler de hele broncode in één keer in machinecode. Daarom, de op compilers gebaseerde programmeertalen zoals C en C ++ worden sneller uitgevoerd dan andere talen.

Relatie tussen IDE en Compiler

  • De meeste IDE's bevatten een compiler.

Verschil tussen IDE en Compiler

Definitie

Een IDE is een softwaretoepassing die uitgebreide voorzieningen biedt aan computerprogrammeurs voor softwareontwikkeling. Een compiler is een software die de computercode, geschreven in één programmeertaal (broncode), transformeert naar een andere programmeertaal (doelcode). Dit is het basisverschil tussen IDE en compiler.

Gebruik

IDE biedt tools voor het maken, bouwen en testen van software. Het biedt ook programmeerbare editors, object- en gegevensmodellering, bibliotheken, tools voor het maken van automatisering en nog veel meer. Aan de andere kant vertaalt een compiler de broncode naar machinecode zodat deze door de computer kan worden uitgevoerd. Dit is een ander verschil tussen IDE en compiler. 

Voorbeelden

NetBeans, Eclipse, Microsoft Visual Studio en Code Blocks zijn enkele voorbeelden voor IDE's. GNU GCC is een voorbeeld voor een compiler.

Conclusie

Het fundamentele verschil tussen IDE en de compiler is dat de IDE een softwarepakket is dat bestaat uit tools die nodig zijn om softwaretoepassingen te ontwikkelen en testen, terwijl een compiler een programma is dat de broncode die in een programmeertaal op hoog niveau is geschreven vertaalt in low-level machinecode . Kort gezegd helpt een IDE de productiviteit van het softwareontwikkelingsproces te verbeteren, terwijl een compiler werkt als de vertaler om een ​​computerprogramma te converteren.

Referentie:

1. "Integrated Development Environment." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 6 oktober 2018, hier beschikbaar.
2. "Wat is Integrated Development Environment (IDE)? - Definitie van WhatIs.com. "SearchSoftwareQuality, hier beschikbaar.
3. "Compiler." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 9 oktober 2018, hier beschikbaar.
4. "Wat is compiler? - Definitie van WhatIs.com. "WhatIs.com, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "IDE - eclipse" door Linux Screenshots (CC BY 2.0) via Flickr
2. "Compiler" door I, Surachit (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia