Wereldoorlog I versus Wereldoorlog II

De Eerste Wereldoorlog (WWI) werd gevochten van 1914 tot 1918 en de Tweede Wereldoorlog (of WO II) werd gevochten van 1939 tot 1945. Het waren de grootste militaire conflicten in de menselijke geschiedenis. Beide oorlogen omvatten militaire allianties tussen verschillende groepen landen.

De Eerste Wereldoorlog (a.k.a de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog, de War To End All Wars) was gericht op Europa. De wereldoorlogvoerende naties waren verdeeld in twee groepen namelijk 'De Centrale Bevoegdheden' en 'De Verenigde Krachten'. De centrale machtsgroep bestond uit Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Turkije en Bulgarije. De geallieerde machten groep bestond uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, Italië, Japan en (vanaf 1917) de VS..

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (ook de Tweede Wereldoorlog) worden de tegengestelde allianties nu aangeduid als 'De as' en 'De geallieerden'. De Axis-groep bestond uit Duitsland, Italië en Japan. De geallieerdengroep bestond uit Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en China. De Tweede Wereldoorlog was vooral gruwelijk vanwege de genocide van Joodse mensen gepleegd door de nazi's.

Vergelijkingstabel

Vergelijkingsgrafiek van de Tweede Wereldoorlog versus de Tweede Wereldoorlog
Eerste WereldoorlogTweede Wereldoorlog
Periode en duur 1914 tot 1918; 4 jaar 1939 tot 1945; 6 jaar
Triggers en oorzaken Moord op aartshertog Francis Ferdinand van Oostenrijk in juni 1914. Militarisme, imperialisme, nationalisme en alliantiesysteem. Politieke en economische instabiliteit in Duitsland. De barre omstandigheden van het Verdrag van Versailles Opkomst van de macht van Adolf Hitler en zijn bondgenootschap met Italië en Japan tegen de Sovjet-Unie
Conflict tussen De centrale machten (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Turkije) en de geallieerde machten (Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, Italië, Japan en (vanaf 1917) de VS) De Asmogendheden (Duitsland, Italië en Japan) en de geallieerde machten (Frankrijk, Groot-Brittannië, de V.S., de Sovjetunie en China)
doden en gewonden Naar schatting 10 miljoen militaire doden, 7 miljoen burgerslachtoffers, 21 miljoen gewonden en 7,7 miljoen vermisten of gevangengezet. Meer dan 60 miljoen mensen stierven in de Tweede Wereldoorlog. Geschatte sterfgevallen variëren van 50-80 miljoen. 38 tot 55 miljoen burgers werden gedood, waaronder 13 tot 20 miljoen door oorlog gerelateerde ziekten en hongersnood.
genocide Het Ottomaanse Rijk (Turkije) voerde de genocide op van Armeniërs. Duitse nazi's pleitten voor genocide tegen Joden en Romani's, gehandicapten, Polen, homoseksuelen, Jehova's getuigen en Afro-Duitsers.
Methoden van oorlogsvoering Gevochten uit lijnen van loopgraven en ondersteund door artillerie en machinegeweren, infanterie-aanval, tanks, vroege vliegtuigen en giftig gas. Meestal statisch van aard, mobiliteit was minimaal. Kernenergie en raketten werden gebruikt, moderne concepten van geheime en speciale operaties. Onderzeeërs en tanks werden ook zwaarder gebruikt. Versleutelingscodes voor geheime communicatie werden complexer. Duitsland gebruikte de vechtmethode Blitzkrieg.
uitkomsten De Duitse, Russische, Oostenrijks-Hongaarse en Ottomaanse rijken waren verslagen. Oostenrijks-Hongaarse en Ottomaanse rijken zijn opgehouden te bestaan. De Volkenbond werd opgericht in de hoop een ander dergelijk conflict te voorkomen. De oorlog eindigde met de totale overwinning van de geallieerden op Duitsland en Japan in 1945. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten ontstonden als rivaliserende superkrachten. De Verenigde Naties zijn opgericht om internationale samenwerking te bevorderen en conflicten te voorkomen.
Naoorlogse politiek Wrok met de bezwarende voorwaarden van het Verdrag van Versailles vormde de aanzet voor de opkomst van het feest van Adolf Hitler in Duitsland. Dus op een bepaalde manier leidde de Eerste Wereldoorlog tot de Tweede Wereldoorlog. De eerste rode schrik in de VS om het communisme te bestrijden. Er was een koude oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland na het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de ineenstorting van de USSR (1947-1991). De oorlogen in Afghanistan, Vietnam en Korea waren, in zekere zin, proxy-oorlogen tussen de twee naties.
Aard van de oorlog Oorlog tussen landen voor het verwerven van kolonies of grondgebied of bronnen. Oorlog van ideologieën, zoals fascisme en communisme.
Afkorting WWI of WW1 WWII of WW2
Ook gekend als De Eerste Wereldoorlog, De Wereldoorlog, De Kaiser's War, De oorlog van de naties, De oorlog in Europa, of De Europese oorlog, Eerste Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, De oorlog om alle oorlogen te beëindigen Tweede Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, De grote patriottische oorlog
Amerikaanse president tijdens de oorlog Woodrow Wilson FDR, Harry Truman
Britse premier tijdens de oorlog H.H. Asquith (1908-1916); David Lloyd George (1916-1922) Winston Churchill
Voorganger Napoleontische oorlogen Eerste Wereldoorlog
Opvolger Tweede Wereldoorlog Koude Oorlog

Inhoud: Wereldoorlog I tegen de Tweede Wereldoorlog

 • 1 Oorzaken van de oorlog
  • 1.1 Wereldoorlog I-trigger
  • 1.2 Oorzaken van de Tweede Wereldoorlog
 • 2 Volgorde van gebeurtenissen
  • 2.1 Wereldoorlog I
  • 2.2 Tweede Wereldoorlog
 • 3 Oorlogsstrategieën
 • 4 resultaten
  • 4.1 Wereldoorlog I
  • 4.2 Tweede Wereldoorlog
 • 5 Referenties

Oorzaken van de oorlog

World War I Trigger

 • De moord op aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk op 28 juni 1914, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, was de oorzaak van de oorlog. Hij werd gedood door Servische nationalisten.
 • Oostenrijk-Hongarije viel Servië binnen.
 • Tegelijkertijd viel Duitsland België, Luxemburg en Frankrijk binnen
 • Rusland viel Duitsland aan
 • Verschillende allianties gevormd in de afgelopen decennia werden ingeroepen, dus binnen enkele weken waren de grote mogendheden in oorlog; omdat iedereen koloniën had, verspreidde het conflict zich snel over de hele wereld.

Deze video van Yale legt de gebeurtenissen uit die hebben geleid tot de Eerste Wereldoorlog:

Oorzaken van de Tweede Wereldoorlog

Het Verdrag van Versailles dat getekend werd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog legde niet alleen de morele schuld van het conflict aan Duitsland, maar dwong de Duitsers ook tot enorme betalingen aan de overwinnaars van de oorlog. Frankrijk en Groot-Brittannië hadden deze herstelbetalingen nodig om hun schulden af ​​te betalen. Maar ze waren zeer belastend, ongetwijfeld onterecht dus, en waren erg onpopulair in Duitsland. Hitler greep deze toenemende wrok en beloofde om "dit onrecht ongedaan te maken en dit verdrag te scheuren en Duitsland in zijn oude grootheid te herstellen". De gevraagde betalingen waren zelfs zo groot dat Duitsland de laatste schijf rente op deze schuld pas op 3 oktober 2010 kon terugbetalen..[1] De volgende oorzaken van de Tweede Wereldoorlog worden algemeen erkend:

 • Verdragsschendingen en daden van agressie op verschillende fronten.
 • Politieke en economische instabiliteit in Duitsland, gecombineerd met verbittering over de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog en de barre omstandigheden van het Verdrag van Versailles.
 • Opkomst van de macht van Adolf Hitler en de nazi-partij. Halverwege de jaren dertig begon Hitler heimelijk Duitsland opnieuw te bewapenen, in strijd met het verdrag.
 • Adolf Hitler tekende allianties met Italië en Japan om zich tegen de Sovjet-Unie te verzetten
 • Duitse inval in Polen op 1 september 1939

De volgende documentaire duikt in op de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog:

Volgorde van gebeurtenissen

Eerste Wereldoorlog

De opeenvolging van gebeurtenissen voor de Eerste Wereldoorlog begon in 1914 toen Oostenrijk-Hongarije op 28 juli 1914 de oorlog aan Servië verklaarde in een poging zijn gezag als Balkanmacht te herbevestigen. Met oorlog uitbrak tussen Oostenrijk-Hongarije aan de ene kant en Servië aan de andere kant, viel Europa snel terug naar de allianties die naties hadden gevormd. Oostenrijk-Hongarije en Duitsland waren bondgenoten. Servië was bondgenoot van Rusland; net als Frankrijk. Rusland heeft Servië geholpen en Oostenrijk aangevallen. Dus Oostenrijk-Hongarije vocht op twee fronten met Servië en met Rusland en verloor daardoor op beide fronten. In een poging Oostenrijk-Hongarije tegen Rusland te helpen, en uit angst voor een aanval vanuit Frankrijk, mobiliseerde Duitsland zijn leger en viel Frankrijk aan.

1915

 • De Fransen, die zich opnieuw in Parijs vestigden, controleerden samen met de Britten de nu uitgebreide Duitse legers aan de Marne. In maart en april 1915 vielen Britse zee- en landstrijdkrachten de Dardanellen aan. De Turken gingen beide bedreigingen tegen, waardoor de Britten eind 1915 het schiereiland Gallipoli evacueerden.
 • Een gezamenlijk Oostenrijks-Duits offensief op Gorlice-Tarnow (2 mei 1915) ontgrendeld Russisch Polen en de verbrijzelde legers van de tsaar vielen terug
 • In 1915 waren de geallieerden het erover eens dat gelijktijdige aanvallen op alle fronten de manier waren om de reserves van de centrale mogendheden leeg te maken

1916

 • Op 21 februari 1916 vielen de Duitsers de Verdun-salient aan; deze aanval was echter in juni tot stilstand gekomen. Het onafhankelijke offensief van de Oostenrijkers tegen de Italianen in Trentino liep ook vast.

1917

 • Duitsland heeft uiteindelijk in februari 1917 onbeperkte onderzeese oorlogsvoering aangenomen en daarmee Amerika in de oorlog gedreven.

1918

 • De Duitsers breidden hun front uit en verminderden hun kracht met bijna een miljoen mannen. Tegelijkertijd bleven ze in het oosten verder gaan en strijden ze met hun Oostenrijkse bondgenoten in de Oekraïne en de Turken in de Kaukasus. * De Franse tegenaanval in juli en de Britten in augustus. Samen met de Amerikanen dreven ze de Duitsers terug in een reeks individueel beperkte maar collectief in elkaar grijpende offensieven.
 • Op 15 september vielen de Anglo-Franse troepen bij Salonika in Macedonië aan en dwongen de Bulgaren om tegen het einde van de maand een wapenstilstand te zoeken.
 • Het hele Italiaanse front van de Centrale Bevoegdheid viel uiteen na de Oostenrijkse nederlaag op de Piave in juni.
 • Het Duitse opperbevel leidde op 4 oktober het verzoek om wapenstilstand in. Na de oorlog beweerde Duitsland dat het leger 'door de revolutie' thuis was 'gestoken in de rug'. De mensen in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije waren gehavend door voedseltekorten en inflatie.
 • Op 11 november werd een wapenstilstand met Duitsland getekend in een spoorwegwagon op Compiègne. Om 11.00 uur op 11 november 1918 trad een staakt-het-vuren in werking.

1919 Een formele oorlogstoestand tussen beide partijen hield nog zeven maanden aan, tot de ondertekening van het Verdrag van Versailles met Duitsland op 28 juni 1919

Tweede Wereldoorlog

De oorlog die uitbrak in 1939 was een oorlog voor de Europese machtsbalans. De directe oorzaak van het conflict was de Duitse vraag naar de terugkeer van Danzig en een deel van de Poolse 'corridor' die Polen vanaf het Duitse grondgebied in het Verdrag van Versailles van 1919 was toegekend. Polen weigerde in te stemmen met de Duitse eisen, en op 1 september 1939 overweldigend Duitse troepen lanceerden de Poolse campagne en versloeg haar in drie weken. Rusland viel ook het oosten van Polen binnen. Polen werd dus in twee delen verdeeld. In maart 1939 hadden Groot-Brittannië en Frankrijk de Poolse soevereiniteit gegarandeerd en eisten ter ere van deze belofte allereerst dat Duitse troepen zich terugtrokken en op 3 september Duitsland de oorlog verklaarden. Amerika was gepleegd door de Neutraliteitswetten van 1935 en 1937 van non-interventie in overzeese conflicten.

Deze video presenteert een beknopte geschiedenis van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog:

1940

 • Duitse legers vielen België, Luxemburg en Noord-Frankrijk binnen en versloeg binnen zes weken de westerse strijdkrachten.
 • Groot-Brittannië was in augustus en september 1940 in staat om Duitse luchtaanvallen te weerstaan ​​in de slag om Groot-Brittannië en overleefde in de winter van 1940-1 een Duits bombardement (de 'Blitz'), maar het was niet mogelijk voor Groot-Brittannië om Duitsland zonder hulp te verslaan.
 • Op 10 juni 1940 verklaarde Italië van Mussolini de oorlog aan Groot-Brittannië en Frankrijk.
 • In december 1940 richtte Hitler de aandacht van Groot-Brittannië en keurde BARBAROSSA, de grootschalige invasie van de USSR, goed.
 • Amerika begon steeds meer economische steun te geven aan Groot-Brittannië en China na de toezegging van president Roosevelt om op te treden als het 'arsenaal van de democratie'.

1941

 • BARBAROSSA werd op 22 juni 1941 gelanceerd toen drie miljoen Duitse, Finse, Roemeense en Hongaarse soldaten de hele lengte van de Sovjet-westgrens aanvielen. Sovjet-Unie was verbrijzeld.
 • In Noord-Afrika dreef de Commonwealth-troepen in Egypte gestationeerde legers tegen februari 1941 terug naar Libië
 • In Abyssinia en Somaliland werden de Italiaanse strijdkrachten gedwongen zich over te geven tegen mei 1941.
 • De complete nederlaag van Italië in Afrika werd alleen vermeden door Hitler's beslissing om Duitse versterkingen onder Rommel te sturen, en de zwakke logistieke positie van de Commonwealth-strijdkrachten.
 • De Amerikaanse marine raakte nauw betrokken bij de strijd om de Atlantische Oceaan bij pogingen om de Duitse onderzeese blokkade van de scheepvaart die bestemd was voor Groot-Brittannië te doorbreken. In maart 1941 keurde het Congres de Lend-Lease-wet goed, die vrijwel onbeperkte materiële hulp, inclusief wapens, toestond voor elke staat die agressie vecht. In het najaar van 1941 kwam dit om de USSR op te nemen, ondanks het sterke Amerikaanse anticommunisme. Gedurende 1940 en 1941 verstrakten de VS een economische blokkade van Japan, die de meeste Japanse olievoorraden dreigde af te sluiten.
 • Amerikaanse acties lokten zowel Japanse als Duitse vergelding uit. Op 7 december 1941 vielen Japanse marinevliegtuigen de Amerikaanse marinebasis in Pearl Harbor aan, gevolgd door de snelle verovering van westerse kolonies in Zuidoost-Azië en de zuidelijke Pacific.
 • Op 11 december verklaarde Duitsland de VS de oorlog.

1942

 • Rusland maakte een opmerkelijk herstel en in november werden Duitsland en haar bondgenoten die Stalingrad aanvielen (nu Volgograd) afgesloten door een massale Sovjet-omsingeling, URANUS.
 • In november 1942 werd bij Alamein een overwegend Italiaanse strijdmacht verslagen door Montgomery.
 • De VS vochten tussen 1942 en 1945 een grotendeels zee- en luchtoorlog, gebruikmakend van zijn zeer grote marine-macht om troepen in te zetten in grote amfibische operaties, eerst op de Salomonseilanden om de Japanse Pacific-opmars tot staan ​​te brengen, daarna in TORCH, een gecombineerde Amerikaans-Britse landing in november 1942 in Marokko en Algerije.
Een montage van foto's uit de Tweede Wereldoorlog

1943

De komst van de VS betekende een verandering in het politieke evenwicht van de oorlog van groot belang. Duitse troepen in Stalingrad gaven zich over in januari 1943 en in mei 1943 gaven Italiaanse en Duitse troepen zich uiteindelijk over in Tunesië, waardoor de geallieerden in staat waren de invasie van Sicilië en vervolgens Italië te bestijgen. Italië aangeklaagd voor een wapenstilstand in september 1943.

1944

Amerikaanse economische macht en politieke belangen hielpen om de verschillende fronten van conflicten te verbinden, terwijl het wereldwijde systeem van levering en logistiek van Amerika de pezen van oorlog leverde die nodig waren om de nederlaag van de agressor-staten te voltooien. Een grote operatie voor het bedriegen van inlichtingen en een afnemende luchtmacht verzwakte het Duitse antwoord en tegen september 1944 waren Duitse troepen uit Frankrijk verdreven.

1945

 • De Duitser gaf zich op 7 mei 1945 over na Hitlers zelfmoord op 30 april.
 • Een lange-afstands bombardementscampagne vernietigde de Japanse steden en het grootste deel van de Japanse marine en koopvaardij. Het nieuwste wapen van Amerika, de atoombommen werden in augustus 1945 op Hiroshima en Nagasaki gedropt.
 • Sovjettroepen vernietigden het Japanse leger in Mantsjoerije; Japan capituleerde uiteindelijk op 2 september.

Oorlogsstrategieën

Veel van de wapens die tegenwoordig militaire operaties domineren, zijn ontwikkeld tijdens de Eerste Wereldoorlog, inclusief het machinegeweer, de tank en gespecialiseerde gevechtsvliegtuigen. Dit is een geweldige video die de militaire strategieën en tactieken uitlegt die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden gebruikt.

uitkomsten

Eerste Wereldoorlog

 • Na de oorlog heeft de vredesconferentie van Parijs een reeks vredesverdragen opgelegd aan de centrale mogendheden. Het Verdrag van Versailles van 1919 heeft de oorlog officieel beëindigd. Voortbouwend op het 14e punt van Wilson, heeft het Verdrag van Versailles op 28 juni 1919 ook de Volkenbond tot stand gebracht. Bij de ondertekening van het verdrag erkende Duitsland de verantwoordelijkheid voor de oorlog, instemde met het betalen van enorme herstelbetalingen en het toekennen van grondgebied aan de overwinnaars. Het veroorzaakte veel bitterheid.
 • Oostenrijk-Hongarije werd verdeeld in verschillende opvolgerstaten.
 • Het Russische rijk verloor veel van zijn westelijke grens toen de nieuw onafhankelijke naties van Estland, Finland, Letland, Litouwen en Polen er uit werden gesneden.

Tweede Wereldoorlog

 • De oorlog eindigde met de totale overwinning van de geallieerden op Duitsland en Japan in 1945. De Verenigde Naties werden opgericht om internationale samenwerking te bevorderen en toekomstige conflicten te voorkomen.
 • De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten kwamen als rivaliserende superkrachten naar voren.
 • Hoewel de totalitaire regimes in Duitsland, Italië en Japan werden verslagen, liet de oorlog vele onopgeloste politieke, sociale en economische problemen achter en bracht de westerse democratieën in directe confrontatie met hun voormalige bondgenoot, de Sovjet-Unie onder Josef Stalin, daarbij het initiëren van een periode van bijna een halve eeuw van schermutselingen en nerveuze waakzaamheid toen twee blokken, elk bewapend met nucleaire wapens, tegenover elkaar stonden en naar elk teken van zwakte streefden.
 • De Europese economie was ingestort met 70% van de vernietigde industriële infrastructuur.
 • Een snelle periode van dekolonisatie vond ook plaats binnen de bezittingen van de verschillende Europese koloniale machten. Deze kwamen vooral voor als gevolg van verschuivingen in de ideologie, de economische uitputting van de oorlog en de toegenomen vraag van inheemse volkeren naar zelfbeschikking.

Referenties

 • Wikipedia: Wereldoorlog II
 • Wikipedia: Wereldoorlog I
 • Wikipedia: slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog
 • Wikipedia: slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
 • Eerste Wereldoorlog - Encyclopædia Britannica
 • Wat zijn enkele interessante feiten over de Tweede Wereldoorlog? - Quora