Waarom een ​​zoetwatervis niet in zout water kan overleven

Zoetwatervis is vis die een deel of het geheel van hun leven in zoet water doorbrengt, met een zoutgehalte van minder dan 0,05%. Zoetwatervis is hypotoon voor zout water. Daarom hebben ze een lage ionconcentratie in hun lichaamscellen dan zout water. Wanneer ze zout water verplaatsen, beweegt het lichaamswater van zoetwatervissen uit het lichaam, waardoor de vis uitdroogt en hun dood veroorzaakt. daarom, osmolaliteitsverschil is de belangrijkste reden waarom een ​​zoetwatervis niet in zout water kan overleven.

Key Areas Covered

1. Wat is osmolaliteit
     - Definitie, feiten, toniciteit
2. Waarom een ​​zoetwatervis niet in zout water kan overleven
     - Osmosis Path

Belangrijkste termen: hypertonische oplossingen, hypotonische oplossingen, osmolaliteit, osmose, zout water, toniciteit

Wat is osmolaliteit

Osmolaliteit is de maat voor de opgeloste concentratie van een bepaalde oplossing. Plasma-osmolaliteit is de maatstaf voor de elektrolyt-waterbalans van het lichaam. Het is evenredig met het aantal deeltjes per kilogram oplosmiddel. Daarom hebben de oplossingen met verschillende osmolaliteit verschillende ionconcentraties. De passieve diffusie van watermoleculen vindt plaats tussen oplossingen met verschillende osmolaliteit, over een semi-permeabel membraan. Dit staat bekend als osmose. Osmose wordt getoond in Figuur 1.

Figuur 1: Osmose

Oplossingen met een hoge ionconcentratie staan ​​bekend als hypertone oplossingen, terwijl oplossingen met lage ionconcentraties bekend staan ​​als hypotone oplossingen. Water beweegt van hypotonische oplossingen naar hypertonische oplossingen. Als de osmolaliteit van twee oplossingen vergelijkbaar is, staan ​​ze bekend als isotone oplossingen. De effectieve osmotische drukgradiënt is bekend als toniciteit.

Waarom een ​​zoetwatervis niet in zout water kan overleven

Zoetwatervissen zijn isotoon voor zoet water. Dit betekent dat hun lichaamscellen vergelijkbare concentraties ionen als zoet water bevatten. Zoutwater bevat echter een hoge concentratie ionen dan zoet water. Vandaar dat het cytoplasma van de cellen van het lichaam van zoetwatervissen hypotoon is voor het zoute water. Vervolgens stroomt water uit het cytoplasma via de plasmamembraan het zoute water in. Dit proces vindt plaats totdat de ionenconcentraties van het cytoplasma en de ionenconcentratie van zout water gelijk worden. Daarom verliezen zoetwatervissen hun lichaamswater aan het zoute water. Dit ontwatert de zoetwatervis in zout water. Vandaar dat ze uiteindelijk kunnen sterven. Osmotische flow in hypertone oplossingen wordt getoond in Figuur 2.

Figuur 2: Osmotische stroom in hypertonische oplossingen

Dit geldt ook voor zeevis in zoet water. Omdat zout water hoge ionconcentraties bevat, bevatten de lichamen van de zeevis ook hoge ionconcentraties. Wanneer een zeevis in zoet water wordt gegooid, is het lichaam van de zeevis hypertonisch voor het zoete water. Vandaar dat water zich door osmose in het lichaam van zoutwatervissen beweegt, waardoor de zeevissen zwellen.

Sommige vissen zijn echter euryhaline, d.w.z. ze zijn aangepast om in zowel zoet als zout water te leven. Ze hebben unieke osmoregulatiefuncties waarmee ze kunnen overleven in verschillende verzilting. 

Conclusie

Zoetwatervis is hypotoon voor het zoute water. Daarom gaat lichaamswater uit wanneer ze in het zoute water worden gegooid. Ze worden uitgedroogd en sterven uiteindelijk in het zoute water.

Referentie:

1. Osmose. BioNinja, Beschikbaar Hier.

Afbeelding met dank aan:

1. "Osmose-experiment" door Rlawson op Engelse Wikibooks (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
2. "Blausen 0683 OsmoticFlow Hypertonic" door personeel van Blausen.com (2014). "Medische galerij van Blausen Medical 2014". WikiJournaal voor geneeskunde 1 (2) DOI: 10.15347 / wjm / 2014.010. ISSN 2002-4436. - Eigen werk (CC BY 3.0) via Commons Wikimedia