Wat is het verschil tussen Pinocytose en Receptor Gemedieerde Endocytose

De grootste verschil tussen pinocytose en receptor-gemedieerde endocytose is dat pinocytose is geen selectief proces, terwijl receptor-gemedieerde endocytose een selectief proces is. Bovendien vindt pinocytose eenvoudigweg plaats via het celmembraan, terwijl receptor-gemedieerde endocytose optreedt met de assistent van receptoren.

Fagocytose, pinocytose en receptor-gemedieerde endocytose zijn de drie methoden van endocytose, het proces waarbij materialen in de cel worden gebracht door vesicles te vormen. Een andere naam voor pinocytose is 'cel drinkenterwijl receptor-gemedieerde endocytose bekend is als clathrin-gemedieerde endocytose ook.

Key Areas Covered

1. Wat is Pinocytose
      - Definitie, proces, belang
2. Wat is receptor-gemedieerde endocytose
     - Definitie, proces, belang
3. Wat zijn de overeenkomsten tussen Pinocytose en Receptor Gemedieerde Endocytose
     - Overzicht van gemeenschappelijke functies
4. Wat is het verschil tussen Pinocytose en Receptor Gemedieerde Endocytose
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Clathrin, Endocytose, Pinocytose, Receptor Gemedieerde Endocytose, Selectiviteit

Wat is Pinocytose

Pinocytose is een eenvoudige methode van endocytose die verantwoordelijk is voor het opnemen van vloeistoffen in de cel samen met hun opgeloste stoffen. Daarom is het ook bekend als 'cel drinken'. Bij cel drinken omhult het plasmamembraan van de cel de vloeistoffen, vormt een blaasje dat pinosoom wordt genoemd als een invaginatie en knijpt het in het cytoplasma.

Figuur 1: Pinocytose

Bovendien wordt de vloeistof in de blaar geabsorbeerd in het cytoplasma. Vervolgens smelt het resterende blaasje met opgeloste stoffen samen met een lysosoom waarvan de spijsverteringsenzymen de inhoud afbreken. Pinocytose heeft echter een grote vraag naar energie in de vorm van ATP in vergelijking met fagocytose, wat een andere methode is voor endocytose..

Wat is receptor-gemedieerde endocytose

Receptor-gemedieerde endocytose (RME) is een andere methode voor endocytose die verantwoordelijk is voor de selectieve opname van opgeloste stoffen in de cel. In deze methode zijn de receptoren betrokken bij het selecteren van de moleculen. Na het herkennen van een specifieke opgeloste stof zoals een voedingsstof of eiwit, is een groot eiwitmolecuul, clathrine genaamd, verantwoordelijk voor de vorming van een put in het binnenste plasmamembraan. Vervolgens ontluikt deze put in een gecoate vesikel in het cytoplasma.

Het belangrijkste belang van dit proces is dat er maar een klein deel van de vloeistof in de cel kan komen. Mede door de betrokkenheid van clathrine in het proces, wordt dit type endocytose ook wel clathrine-gemedieerde endocytose genoemd.

Figuur 2: Receptor-gemedieerde endocytose

In algemene zin is receptor-gemedieerde endocytose de belangrijkste methode voor endocytose in de meeste soorten cellen. Enkele belangrijke soorten moleculen die door dit proces in de cel worden opgenomen, zijn hormoonbindende moleculen, ijzerbindende eiwitten zoals transferrine, low-density lipoproteïnecholesteroldragers, enz..

Overeenkomsten tussen Pinocytose en Receptor Gemedieerde Endocytose

  • Fagocytose, pinocytose en receptor-gemedieerde endocytose zijn de drie methoden van endocytose.
  • Ze gebruiken allemaal het celmembraan voor het proces.
  • Beide methoden zijn ook belangrijk bij de opname van eiwitten en andere stoffen die niet gemakkelijk door de plasmamembraan in de cel kunnen diffunderen.
  • Deze methoden hebben echter een grote vraag naar cellulaire energie en zijn gecategoriseerd onder actieve transportmethoden.

Verschil tussen pinocytose en door receptor gemedieerde endocytose

Definitie

Pinocytose verwijst naar de inname van vloeistof in een cel door de knopvorming van kleine vesicles uit het celmembraan terwijl receptor-gemedieerde endocytose verwijst naar een endocytotisch mechanisme waarin specifieke moleculen worden ingeslikt in de cel. Dit is dus het belangrijkste verschil tussen pinocytose en receptor-gemedieerde endocytose.

Ook genoemd als

Bovendien wordt pinocytose ook cel drinken genoemd, terwijl receptor-gemedieerde endocytose ook door clathrine gemedieerde endocytose wordt genoemd.

Belangrijkste onderdelen die moeten worden gebruikt

Bovendien neemt pinocytose vooral vloeistoffen op, terwijl receptor-gemedieerde endocytose vooral opgeloste stoffen opneemt.

Receptorbetrokkenheid

Een ander verschil tussen pinocytose en receptor-gemedieerde endocytose is dat de receptoren niet betrokken zijn bij pinocytose, terwijl de receptoren op het celmembraan betrokken zijn bij receptor-gemedieerde endocytose..

Selectiviteit

Selectiviteit is ook een belangrijk verschil tussen pinocytose en receptor-gemedieerde endocytose. Pinocytose is geen selectief proces, terwijl receptor-gemedieerde endocytose een selectief proces is.

Opgeloste inname

Bovendien komen opgeloste stoffen in het extracellulaire vocht de cel binnen via pinocytose, terwijl geselecteerde opgeloste stoffen binden aan de receptoren en de cel binnenkomen tijdens receptor-gemedieerde endocytose..

Vesicle formatie

Vesicles vormen zich door de invaginatie van het plasmamembraan bij pinocytose, terwijl vesicles zich vormen door de interne knopvorming van het plasmamembraan in receptor-gemedieerde endocytose. Daarom is dit ook een verschil tussen pinocytose en receptor-gemedieerde endocytose.

rendement

Pinocytose is een minder efficiënt proces, terwijl receptor-gemedieerde endocytose een efficiënt proces is. Dit is een ander verschil tussen pinocytose en receptor-gemedieerde endocytose.

Conclusie

Pinocytose is een type endocytose dat verantwoordelijk is voor de opname van vloeistoffen in de cel. Het is ook geen selectief proces. Vandaar dat verschillende soorten opgeloste stoffen de cel kunnen binnengaan samen met de vloeistoffen. Echter, receptor-gemedieerde endocytose maakt gebruik van receptoren om moleculen te selecteren die nodig zijn om in de cel te worden opgenomen. Daarom is het een efficiënte methode voor endocytose. Aldus is het belangrijkste verschil tussen pinocytose en receptor-gemedieerde endocytose hun selectiviteit.

Referenties:

1. Bailey, Regina. "Alles over Pinocytose en cel drinken." ThoughtCo, 19 oktober 2018, hier beschikbaar

Afbeelding met dank aan:

1. "Pinocytose" door Jacek FH - modified Afbeelding: Endocytose types.svg, auteur Mariana Ruiz Villarreal LadyofHats (Public Domain) via Commons Wikimedia  
2. "0309 RME" By OpenStax - from the TextbookOpenStax Anatomy and PhysiologyPublished 18 mei 2016 (CC BY 3.0) via Commons Wikimedia