Waarom is de geschiedenis open voor aanhoudende en veranderende interpretaties

Geschiedenis is de studie van het verleden, vooral omdat het wordt beschreven door geschreven documenten. De gebeurtenissen die plaatsvonden voordat het schrijven werd ontdekt, worden bestudeerd in de prehistorie. Hoewel geschiedenis wordt bestudeerd met behulp van geschreven documenten, staat het open voor voortdurende en veranderende interpretaties. Daar zijn verschillende redenen voor. In dit artikel zullen we zien waarom de geschiedenis open staat voor aanhoudende en veranderende interpretaties.

Waarom is de geschiedenis open voor aanhoudende en veranderende interpretaties

1. Bias

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat schrijven vroeger een bevoorrechte vaardigheid was, bezocht door de adel of royalty's en er is een goede mogelijkheid dat informatie in deze records bevooroordeeld is. Veel historische documenten beschrijven de grootsheid en glorie van koningen, keizers en goden. Bovendien kan de schrijver worden beïnvloed door gevoelens zoals patriottisme en nationalisme. Stel dat er een schriftelijk document is over een strijd tussen twee landen X en Y. De records van X kunnen aangeven dat land Y hun grondgebied probeerde binnen te vallen, terwijl records van Y kunnen aangeven dat X hun territorium probeerde binnen te vallen. De records van de twee landen zijn tegengesteld en zijn waarschijnlijk bevooroordeeld naar hun eigen land.

2. Nieuwe informatie

Interpretatie van de geschiedenis kan ook veranderen met de ontdekking van nieuwe informatie of nieuwe analysemethoden. Historici of archeologen kunnen nieuwe bronnen of bewijzen vinden die onze kennis over sommige historische gebeurtenissen veranderen. Een oude stenen pilaar met inscripties die op een archeologische vindplaats zijn ontdekt, kan bijvoorbeeld een nieuw licht werpen op de hele beschaving. Deze nieuwe informatie kan historici ertoe brengen het historische record opnieuw te evalueren of te herschrijven.

Slag bij Agincourt: historici dachten eeuwenlang dat het Engelse leger vier tegen één was overtroffen door het Franse leger. Professor Anne Curry betoogt echter (gebaseerd op overlevingsgegevens) dat het Franse leger ongeveer 12.000 soldaten had terwijl de Engelsen ongeveer 8000 soldaten hadden, wat het aandeel van vier tot drie opleverde.

3. Nieuwe technologie

De vooruitgang van technologie is een andere reden voor de nieuwe interpretaties van de geschiedenis. Dit heeft de historici in staat gesteld nieuwe technologische methoden te gebruiken om informatie over de bestaande bronnen te achterhalen.

4. Veranderingen in Perception

Verandering in onze waarden en percepties kan ook leiden tot nieuwe interpretaties van de geschiedenis. Bijvoorbeeld, honderd jaar geleden, werd slavernij misschien niet als immoreel beschouwd, maar vandaag zijn deze percepties veranderd. Dus de manier waarop we de geschiedenis interpreteren, verandert ook met onze percepties.

De geschiedenis staat altijd open voor aanhoudende en veranderende interpretaties. Nieuwe bronnen van informatie, nieuwe technologische methoden, vertekening en veranderingen in waarden en percepties kunnen verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen.

Afbeelding met dank aan:

"Schlacht von Azincourt" door Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet (begin 15de eeuw) - Antoine Leduc, Sylvie Leluc en Olivier Renaudeau (richt.), D'Azincourt à Marignan. Chevaliers et bombardes, 1515-1515, Paris, Gallimard / Musée de l'armée, 2015, p. 18-19, ISBN 978-2-07-014949-0 (Public Domain) via Commons Wikimedia