Waarom is archeologie belangrijk?

Voordat je erachter komt waarom archeologie belangrijk is, moet je weten wat archeologie is. Archeologie is een zeer belangrijk vakgebied dat zich bezighoudt met de studie van het menselijk verleden. Het is een onderwerp dat vergelijkbaar is met het onderwerp van een andere geesteswetenschap, genaamd geschiedenis. Hoewel geschiedenis de studie is van menselijke samenlevingen gebaseerd op feiten en cijfers zoals vastgelegd door historici, onthult archeologie informatie over het verleden met behulp van graafwerken die op verschillende locaties van oude beschavingen worden uitgevoerd. Velen zijn van mening dat archeologie geen bruikbare informatie bevat. Dit artikel zal echter bewijzen dat de studie van archeologie uiterst nuttig is om de verschillende aspecten van het menselijk verleden te begrijpen.

Waarom is Archeologie belangrijk - Feiten

Archeologie geeft inzicht in het menselijk leven zoals het lang geleden is gebeurd

Onze kennis over ons verleden is gebaseerd op kennis uit de geschiedenis die teruggaat tot slechts een paar eeuwen tijd. In feite kan de geschiedenis ons in staat stellen om gebeurtenissen in het verleden alleen te kennen vanaf het moment dat historici gebeurtenissen gingen opnemen. Als iemand echter geïnteresseerd is in het kennen van het menselijk verleden voorbij historische feiten en cijfers, zijn het alleen de artefacten die zijn gegraven op een archeologische site die hem kunnen helpen. De materialen en artefacten die in het verleden door mensen werden gebruikt, helpen experts om de manier te reconstrueren waarop menselijke wezens leefden en zich gedroegen in een bepaalde beschaving. Als geschreven geschiedenis ons enkele eeuwen geleden over het leven kan vertellen, kunnen artefacten die door archeologische opgravingen zijn opgegraven, nuttige informatie over het leven van de mens duizenden en zelfs miljoenen jaren geleden onthullen. Dit betekent dat archeologie niet alleen nuttig en nauwkeurig inzicht in het menselijke verleden kan bieden en de opkomst en ondergang van verschillende beschavingen kan traceren, maar ons ook kan helpen te leren van de fouten van onze oude voorouders. Dit is een zeer belangrijke hoeveelheid kennis die van vitaal belang kan zijn voor onze eigen overleving.

Artefacten verbreden ons begrip van beschavingen uit het verleden

Archeologie maakt deel uit van het bredere veld van onderzoek dat antropologie wordt genoemd en dat het menselijk verleden in zijn geheel bestudeert. Archeologie stelt ons in staat informatie te verkrijgen met behulp van materiële overblijfselen die onweerlegbaar bewijs is van hoe de mens leefde in het verre verleden. Het vergroot ons begrip van menselijke interacties met materiële objecten. Archeologie vertelt ons hoe dingen in het verre verleden gebeurden. Als musea van het heden voorwerpen uit de geschiedenis verzamelen en tentoonstellen, zijn de fossielen, putten, pijlen en andere voorwerpen die in het verleden door mensen zijn gebruikt en ontdekt door archeologie, gewelven die ons alles vertellen over mensen die in het verleden leefden.

Het biedt ontbrekende schakels in het menselijk bestaan

Weten over ons verleden is erg belangrijk om ons begrip van ons bestaan ​​te verruimen. Het is ook erg belangrijk om te weten waar we vandaan kwamen en hoe onze voorouders lang geleden leefden en met hun omgeving in aanraking kwamen. Archeologie geeft ons links naar reizen in de tijd en weet alles over hoe menselijke wezens lang geleden leefden en overleefden op een bepaalde plaats. Het zou voldoende zijn om te zeggen dat archeologie dient als een poort naar ons verleden. Het complimenteert de geschiedenis en ondersteunt zijn beweringen met behulp van hard bewijs in de vorm van artefacten.