Waarom is abortus een ethische kwestie

Waarom is abortus een ethische kwestie is een vraag gesteld door wie niet in staat zijn om de religieuze en maatschappelijke implicaties van deze daad te lezen. Abortus is het verwijderen van een foetus uit de baarmoeder van een vrouw. Het resulteert meestal in de dood van de foetus. Abortus is heel gebruikelijk geworden in de meeste landen over de hele wereld met wetten die zijn goedgekeurd om het legaal te maken. Abortus wordt in veel situaties toegepast wanneer het kind ongewenst wordt. Met het verstrijken van de tijd is er een culturele verschuiving in de houding van de mensen ten opzichte van abortus. Mensen en regeringen zijn vandaag liberaler geworden en behandelen de kwestie als een persoonlijke kwestie. Er zijn echter nog steeds veel mensen die abortus als moreel en ethisch verkeerd beschouwen, omdat het gaat om het doden van een menselijke foetus. is een vraag gesteld door wie niet in staat zijn om de religieuze en maatschappelijke implicaties van deze daad te lezen. Dit artikel probeert deze ethische kwesties te verkennen.

Veel religies beschouwen abortus als immoreel

Er zijn veel culturen en religies die abortus als immoreel en onethisch beschouwen. Deze religies geloven dat het beëindigen van de zwangerschap een mens doodt, zelfs in de vorm van een foetus. Argumenten die ter ondersteuning van de ethiek worden gepresenteerd, zeggen dat iemand niet het recht heeft een mens te doden. Voorstanders zeggen dat het leven een kostbaar geschenk van God is en dat iemand het leven vernedert wanneer hij of zij besluit te stoppen. Er zijn echter omstandigheden waarin abortus noodzakelijk wordt omdat een vrouw ernstige gezondheidsproblemen heeft en zwangerschap haar leven in gevaar kan brengen. Als het baren van een kind ernstige gezondheidsproblemen of ongemak voor een vrouw kan veroorzaken, moet zij dan niet het recht hebben om haar zwangerschap te beëindigen? Dit is een scenario waarin zelfs de meest vocale en luidruchtige voorstanders van ethiek in abortus stil worden. Het betekent dat er geen duidelijke antwoorden kunnen zijn op vragen over moraliteit en ethiek die te maken hebben met abortus.

Religies beschouwen abortus als het doden van een mens

In alle religies van de wereld wordt het doden van onschuldige mensen als verkeerd en ook als illegaal beschouwd. Omdat foetussen onschuldige levensvormen zijn die het potentieel hebben om zich tot mensen te ontwikkelen en hen door abortus doden, wordt dit door de meeste religies als immoreel beschouwd, hoewel abortus in de meeste landen van de wereld is gelegaliseerd. Abortus blijft een legale optie voor vrouwen die hun zwangerschap willen beëindigen. De fundamentele ethische kwestie blijft echter, ook in deze landen, bij abortus hangen.

Juridische optie verdunt de moraal die betrokken is bij abortus

Juridisch gesproken is een foetus geen volledig ontwikkeld mens. Als zodanig kan abortus niet als een moord worden behandeld. Zelfs als een foetus als een mens zou worden aangenomen, kan men niet volstaan ​​met het voortzetten van de zwangerschap als het ongemak voor de vrouw veroorzaakt of haar leven in gevaar brengt. Met abortus beschikbaar als een wettelijke optie, is het niet mogelijk voor de wet om een ​​vrouw te dwingen de duur van haar zwangerschap af te maken en een kind te baren. Hoogstens kan het argument worden aangevoerd ten gunste van het voltooien van de zwangerschap door te zeggen dat het een ethische en morele keuze is.

Ethiek van seks moet van tevoren worden beantwoord

Als een vrouw zwanger wordt als ze geen pillen gebruikt of omdat haar partner geen anticonceptie heeft gebruikt, is het te veel om haar te vragen haar zwangerschap te voltooien en een kind te baren. Het is tenslotte haar lichaam en zij heeft het recht om met haar lichaam te doen wat zij het beste acht. In feite zeggen voorstanders van abortus dat het onethisch is om een ​​vrouw te dwingen om een ​​kind te baren als ze zwanger wordt.

Zwangerschap is het resultaat van seksuele activiteit en als ethiek zou moeten worden toegepast op abortus, dan komt zeker seksuele ethiek in het geding wanneer we voor of tegen abortus spreken. Wanneer er zoveel vrijheid is om mannen en vrouwen te laten genieten van hun seksleven, is het in feite onethisch om te proberen abortus te voorkomen omdat het een gevolg is van seksuele activiteit..