Wat is het verschil tussen zelfconcept en zelfrespect

De grootste verschil tussen zelfconcept en zelfvertrouwen is dat het zelfconcept evalueert niet wie je bent terwijl zelfrespect doet. Zelfconcept is meer een cognitief aspect over zichzelf, terwijl zelfrespect eerder een evaluatie van zichzelf is. 

Zelfconcept en zelfrespect zijn twee verwante aspecten in de psychologie die te maken hebben met het algemene begrip of de perceptie van het eigen zelf. Ook al zijn ze gerelateerd en delen ze gemeenschappelijke gronden, deze twee zijn twee onderscheidende ideologieën. Dus, afgezien van het bovengenoemde grote verschil tussen zelfconcept en zelfvertrouwen, zijn er ook andere verschillen tussen henzelf.

Key Areas Covered

1. Wat is zelfconcept
     - Definitie, natuur
2. Wat is zelfrespect
     - Definitie, Natuur, Laag en Hoog zelfrespect
3. Wat is de relatie tussen zelfconcept en zelfrespect
     - Overzicht van gemeenschappelijke functies
4. Wat is het verschil tussen zelfconcept en zelfrespect
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Evaluatie, Ideologieën, Zelfconceptie, Eigenwaarde, Begrip, Psychologie

Wat is zelfconcept

Zelfconcept of zelfbeeld is het algemene idee of de kennis die een persoon heeft over zichzelf. Vandaar dat het zelfconcept antwoord geeft op de vraag 'Wie ben ik?'. Dit is dus een reflectie op het eigen zelf. Kortom, zelfconcept is iemands zelfidentiteit.

Zelfconcept omvat daarom kennis over iemands geslacht, naam, persoonlijkheid, uiterlijk, ras, overtuigingen, nationaliteit, scholing, familie, carrière, prestaties, voorkeuren, sterke punten, fouten, sympathieën en antipathieën, temperamenten, principes, gedragspatronen, enz. In het kort verwijst zelfconcept naar het gedetailleerde idee over wie je bent. Bovendien hebben sommige mensen sterke zelfconcepten, andere niet. Vandaar dat het zelfconcept is gebouwd op de pijlers van iemands sociale interacties.

Volgens de psychologie bestaat het zelfconcept uit twee hoofdonderdelen: persoonlijke identiteit en sociale identiteit. Vandaar dat iemands ervaringen en externe commentaren of feedback daarover op sociale interacties direct invloed hebben op het opbouwen van het eigen zelfconcept. Bijvoorbeeld, als iemands vrienden beginnen te zeggen dat die persoon getalenteerd is in een bepaalde taak en ook erg assertief is, zal hij / zij gaan geloven dat ze inderdaad getalenteerd zijn in die bepaalde taak en bovendien assertief zijn. Dit gebeurt zelfs zonder het eigen begrip van die persoon, ongeacht of het waar is of niet. Verder omvat zelfbeeld wat we waren, wat we zijn en wat we in de toekomst zullen zijn.

Wat is zelfrespect

Eigenwaarde of zelfrespect is de zelfevaluatie van een persoon over zichzelf. Het beschrijft de mate waarin iemand zijn eigen zelf waardeert. Met andere woorden, het is de houding die men op zichzelf houdt. Vandaar dat dit is hoe men zichzelf beoordeelt, en het wordt ook wel 'zelfevaluatie' genoemd.

Daarom impliceert zelfrespect altijd een zekere mate van evaluatie; dienovereenkomstig kan iemand een positieve of een negatieve kijk op onszelf hebben. Dit resulteert in een hoge zelfwaardering van een positieve evaluatie en met een laag zelfbeeld van een negatieve evaluatie. Daarom is er een hoog gevoel van vergelijking in zelfrespect.

Bovendien zijn er twee facetten gerelateerd aan zelfvertrouwen als een hoog zelfbeeld en een laag zelfbeeld. Iemand met een hoge zelfwaardering lijkt zichzelf een hoge eigenwaarde te hebben, terwijl iemand met een laag zelfbeeld zichzelf geen hoge eigenwaarde ziet of ziet met een laag eigenwaarde. Dientengevolge heeft iemand met een hoog zelfbeeld een goed zelfvertrouwen, in tegenstelling tot iemand met een laag zelfbeeld.

Om enkele karaktereigenschappen of gedragskenmerken van mensen met een hoge en lage zelfwaardering op te sommen is;

Mensen met een hoge zelfwaardering zijn altijd,

  • Optimistisch
  • Vertrouwen in hun eigen kunnen
  • Beschikken over een goede zelfacceptatie
  • Maak je geen zorgen over wat anderen denken

Mensen met een laag zelfbeeld zijn altijd,

  • Pessimistisch
  • Gebrek aan vertrouwen over hun capaciteiten
  • Wil je eruitzien als iemand anders
  • Altijd zorgen maken over wat anderen van hen denken

Relatie tussen zelfconcept en zelfrespect

  • Zelfconcept omvat iemands zelfrespect.
  • Ook beïnvloeden zowel persoonlijke observatie als sociale interacties de constructie van iemands zelfconcept en zelfrespect.

Verschil tussen zelfconcept en zelfrespect

Definitie

Zelfconcept is het idee van de zelf geconstrueerde van de overtuigingen die men over zichzelf en de reacties van anderen houdt. Aan de andere kant is zelfrespect iemands totale subjectieve emotionele evaluatie van zijn of haar eigenwaarde.

Self-Evaluatie

Zelfconcept is meer een cognitief aspect over zichzelf, terwijl zelfrespect eerder een evaluatie van zichzelf is. Dit is dus het fundamentele verschil tussen zelfconcept en zelfrespect.

principes

Bovendien zijn principes gerelateerd aan zelfconcept terwijl zelfachting wordt geëvalueerd op basis van deze principes die men heeft over zichzelf.

Vergelijking

Aangezien het zelfconcept in de eerste plaats de cognitieve kennis over het eigen zelf is, is er geen vergelijking terwijl vergelijking een belangrijk deel is van het zelfbeeld, wat van invloed is op het evalueren van het eigen zelf in vergelijking met anderen. Dit is een groot verschil tussen zelfconcept en zelfrespect. 

Eigenwaarde

Een ander verschil tussen zelfconcept en zelfvertrouwen is de eigenwaarde. Zelfconcept benadrukt informatie over het eigen zelf; dus overweegt het niet om te waarderen wie ze zijn. Omgekeerd gaat zelfvertrouwen eigenlijk over het vinden van waarde of waarde in het eigen zelf.

Conclusie

Samengevat, zelfconcept en zelfrespect zijn twee verwante concepten in de psychologie. Beide hebben betrekking op de identificatie of perceptie van het eigen zelf. Daarom worden deze beide sterk beïnvloed door persoonlijke ervaringen en sociale interacties. Deze twee worden echter verschillend op basis van de handeling van evaluatie. Daarom is het fundamentele verschil tussen zelfconcept en zelfvertrouwen dat zelfconcept niet beoordeelt wie je bent terwijl zelfrespect dat wel doet.

Referentie:

1. Shrestha, Sujan. "Zelfbeeld en zelfrespect - zijn ze hetzelfde?" Alles en alles met betrekking tot geest en psych, 28 september 2014, hier beschikbaar.
2. McLeod, Saul. "Saul McLeod." Simply Psychology, Simply Psychology, 1 januari 1970, hier beschikbaar.
3. Cherry, Kendra en Steven Gans. "Wat is het zelfconcept en hoe komt het tot stand?" Erg goed denkvermogen, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "Wie ben jij, wie ben ik?" Door The People Speak! (CC BY 2.0) via Flickr
2. "919936" (CC0) via Pxhere