Wat is het verschil tussen medelijden en medeleven

De grootste verschil tussen medelijden en mededogen is dat jammer highlights Spijt hebben voor de netelige positie van de andere terwijl compassie een gevoel van sympathie en de noodzaak om de ander te helpen benadrukt.

Medelijden en mededogen zijn menselijke emoties die vriendelijkheid en sympathie voor anderen benadrukken. Zo tonen ze waarden van de mensheid. Hoewel ze vergelijkbaar zijn, heeft medelijden een zekere negativiteit, omdat het gevoelens van neerbuigendheid betreft, terwijl compassie dat niet is.

Key Areas Covered

1. Wat is medelijden 
     - Definitie, Natuur, Betekenis
2. Wat is mededogen
     - Definitie, Natuur, Betekenis
3. Wat zijn de overeenkomsten tussen medelijden en medeleven
     - Overzicht van gemeenschappelijke functies
4. Wat is het verschil tussen medelijden en medeleven
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

trefwoorden

Mededogen, Gevoelens, Emoties, Medelijden, Menselijkheid

Wat is medelijden

Medelijden betekent feitelijk medelijden met verdriet en medelijden na het zien van iemands ellende en lijden. Om medelijden te hebben hoeft men echter geen goed begrip te hebben van de omstandigheden van de ander. Je kunt medelijden hebben met iemand door eenvoudigweg hun verlatenheid en ellende te zien.

Bovendien heeft het gevoel van medelijden een gevoel van neerbuigendheid en minachting, waarbij je de neiging hebt om aan de ellendige persoon te denken als in een niveau onder je; daarom houdt medelijden geen enkel gevoel van empathie in. Dit staat dus in contrast met het gevoel van sympathie.

Evenzo benadrukt het medelijden met iemand dat je jezelf op een niveau boven dat niveau voelt en dat je alleen medelijden hebt met hun ellende en hun problemen, maar je doet geen stap verder om hun levensomstandigheden te verlichten door ze te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je medelijden hebt met een bedelaar of een hulpeloos dier. Je hebt alleen medelijden, maar je gaat geen stap verder om de hachelijke situatie van hun leven te veranderen.

Wat is mededogen

Compassie verwijst naar het sympathieke gevoel en de bezorgdheid voor het leed of de tegenslagen van anderen. Daarom moet je de ander helpen, samen met het gevoel van empathie. Dus, in tegenstelling tot alleen een medelijden met je, zal een stap voorwaarts zetten en een helpende hand helpen om de levensomstandigheden van de ander te verbeteren.

Bovendien, mededogen komt niet met een gevoel van neerbuigendheid of minachting, in tegenstelling tot medelijden. Het gevolg is dat je ze op hetzelfde niveau ziet als jij, maar lijdt aan ellende en hulpeloosheid. Daarom, in plaats van alleen maar medelijden te hebben; je zult proberen hen te helpen hun ellende in het leven te overwinnen.

Dus medeleven hebben met iemand kan leiden tot het voelen van empathie voor een andere persoon of omgekeerd. Evenzo, als je medelijden hebt met iemand, zul je proberen hun verdriet te delen door te beslissen hun verdriet met je te delen. Bij compassie gaat het dus om gevoelens van zorgzaamheid en empathie voor de ander.

Overeenkomsten tussen medelijden en medeleven

  • Medelijden en medeleven wijzen op een gevoel van zorg voor de ander.
  • Beide duiden ook op een gevoel van verdriet en verdriet voor de ander.

Verschil tussen medelijden en medeleven

Definitie

Medelijden verwijst naar het gevoel van verdriet om andermans ellende of problemen in het leven. Compassie verwijst naar het gevoel van sympathie en de noodzaak om de ander te helpen hun levensomstandigheden te verlichten. Daarom geven deze definities een beetje een kijkje in het verschil tussen medelijden en mededogen. 

empathie

Het bovenstaande verder uitdiepen, medelijden duidt niet op een gevoel van empathie, terwijl medeleven een gevoel van empathie heeft, wat aanmoedigt om de ander te helpen zijn lijden te overwinnen. Daarom is dit het belangrijkste verschil tussen medelijden en mededogen. 

Betekenis

Bovendien heeft medelijden alleen betrekking op medelijden, terwijl compassie de noodzaak inhoudt om de ander te helpen ellende te overwinnen. 

Gevoel voor Condescension

Het gevoel van neerbuigendheid is een ander groot verschil tussen medelijden en mededogen. Medelijden wordt noodzakelijkerwijs gevolgd door een gevoel van neerbuigendheid, terwijl er geen gevoel van neerbuigendheid is in mededogen, waarbij je de andere persoon op hetzelfde niveau ziet als jij

Conclusie

Medelijden en medeleven zijn gevoelens die menselijke waarden tonen. Het zijn beide noodzakelijke gevoelens die helpen om het besef van de mensheid in de wereld te verzekeren. Medelijden gaat echter gepaard met gevoelens van neerbuigendheid, terwijl compassie dat niet is. Het belangrijkste verschil tussen medelijden en mededogen is dus dat medelijden erop wijst dat je medelijden hebt met de hachelijke situatie van de ander, terwijl mededogen een gevoel van sympathie benadrukt en de behoefte om de ander te helpen.

Afbeelding met dank aan:

1. "de geest van ellende" door Erich Ferdinand (CC BY 2.0) via Flickr
2. "699486" (CC0) via Max Pixel