Verschil tussen ziel en geest

De grootste verschil tussen ziel en geest is dat het ziel is het geestelijke deel wat we dragen na onze dood terwijl een geest ook naar een niet-menselijke entiteit kan verwijzen.

Het onderscheid tussen ziel en geest wordt benadrukt in religieuze contexten. Daarom hebben deze twee termen betrekking op spiritualiteit en religie. Er is echter een klein verschil tussen ziel en geest.

Key Areas Covered

1. Wat is Soul
      - Definitie, religieuze betekenis
2. Wat is Geest
     - Definitie, gebruik, kenmerken
3. Wat is de relatie tussen ziel en geest
     - Overzicht van vereniging
3. Wat is het verschil tussen ziel en geest
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Spiritualiteit, Soul, Spirit, Religie

Wat is Soul

Het is moeilijk om een ​​exacte definitie van een van deze termen te geven, omdat de definities gebaseerd zijn op iemands religieuze standpunt en attitudes. Niettemin, zoals Oxford Dictionary uitlegt, verwijst Soul naar 'het spirituele of immateriële deel van een mens of dier, beschouwd als onsterfelijk'. Bovendien verklaart het Cambridge-woordenboek de ziel als 'het spirituele deel van een persoon waarvan sommige mensen geloven dat ze nog steeds bestaan ​​in een of andere vorm nadat hun lichaam is gestorven, of het deel van een persoon dat niet fysiek is en diepe gevoelens en emoties ervaart.'

Figuur 1: Soul

Echter, ziel wordt ook op verschillende manieren beschreven in verschillende religieuze contexten,

Volgens de leer van het Boeddhisme is de ziel die bekend staat als 'aatma' het geweten van een levend wezen, en omdat alles verandert in elk veranderend moment (annattma), verandert ook deze mentale entiteit. Daarom, met iemands dood, is het dit geweten (of de ziel) dat gereïncarneerd wordt in een fysieke of zelfs niet-fysieke vorm volgens iemands karma.

Volgens het hindoeïsme wordt de ziel die bekend staat als 'atman' uitgelegd als de waar zelf van een individu dat zich niet identificeert met verschijnselen, de essentie van een individu.

Volgens het christendom is ziel een niet-fysieke entiteit maar integraal verbonden met het lichaam. De karakteristieken worden beschreven in morele, spirituele en filosofische termen. Daarom is het wat God bereikt en wordt geconfronteerd met het Laatste Oordeel voor God.

Blijkbaar heeft ziel meer een religieuze en spirituele betekenis; ziel is wat moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van mens-zijn, een mens een bepaald soort identiteit geven.

Wat is Geest

Geest wordt in het Cambridge-woordenboek uitgelegd als 'een bepaalde manier van denken, voelen of gedrag, vooral een manier die typerend is voor een bepaalde groep mensen, een activiteit, een tijd of een plek'. Oxford woordenboek definieert het als 'niet-fysiek deel van een persoon die wordt beschouwd als hun ware zelf en als in staat om fysieke dood of scheiding te overleven'.

Daarom is geest wat leven geeft aan ons lichaam of bestaan; het kan dus naar iemands persoonlijkheid verwijzen. Dit is echter in metafysische zin.

Figuur 2: Geestelijke geest

Bovendien kan geest ook verwijzen naar een niet-menselijke entiteit of bovennatuurlijke wezens zoals een fee, demon, geest, spook of zelfs de Heilige Geest van God. Dit feit maakt vooral onderscheid tussen deze twee termen. Meestal wordt het woord 'geest' gebruikt om te verwijzen naar dergelijke super-natuurlijke of niet-menselijke vormen.

Relatie tussen ziel en geest

  • Zowel ziel als geest zijn gerelateerd aan iemands spiritualiteit.

Verschil tussen ziel en geest

Definitie

De ziel kan worden beschouwd als een geweten dat het fysieke lichaam na de dood verlaat, terwijl de geest als zijn levenskracht of een bovennatuurlijk bestaan ​​kan worden beschouwd.

Gerelateerd met

Ziel is meestal gerelateerd aan individuele zin en spiritualiteit, heeft dus een religieuze implicatie, terwijl spirit kan verwijzen naar bovennatuurlijke wezens, naast dat het gerelateerd is aan iemands levenskracht. Daarom, in plaats van een religieuze kijk, kan geest ook in andere niet-religieuze contexten worden gebruikt.

Conclusie

Meestal worden deze twee termen, ziel en geest door elkaar gebruikt vanwege hun vergelijkbare aard. Ze dragen echter ook kleine verschillen tussen hen. Het belangrijkste verschil tussen ziel en geest is dat de ziel het spirituele deel is wat we na onze dood dragen, terwijl een geest ook naar een niet-menselijke entiteit kan verwijzen. Daarom, ook al kan de geest worden gebruikt om naar een bovennatuurlijk wezen te verwijzen; ziel kan alleen worden verwezen naar de spiritualiteit van het individu.

Referentie:

1. "Geest." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 6 juli 2018, hier beschikbaar.
2. "Soul." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 5 juli 2018, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "626294" (CC0) via Pxhere
2. "Ghosts in the Hall" door Rachel Titiriga (CC BY 2.0) via Flickr