Waarom is Enjambment gebruikt

Wat is Enjambment?

Hoewel de term enjambment misschien vreemd en nieuw voor je lijkt, verwijst dit eigenlijk naar een heel gebruikelijk kenmerk in poëzie. Enjambment is de onvolledige syntaxis aan het einde van een regel. Je hebt misschien veel gedichten gelezen waar lijnen doorgaan naar de andere regels. Enjambment is dus de voortzetting van een zin van de ene regel naar de andere, zonder terminale interpunctie.

Lees meer over Enjambment.

Het tegenovergestelde van enjambment is eind-gestopte lijnen. In eind-stop regels eindigt de zin, zin of zin aan het einde van de regel.

Lees meer over het verschil tussen eind-stopgezette lijnen en enjambment.

Voorbeelden

Laten we kijken naar voorbeelden van enjambments om dit literaire apparaat duidelijker te begrijpen.

"Ik ben niet vatbaar voor huilen, als ons geslacht
Gewoonlijk zijn; het gebrek aan ijdele dauw
Perchance zal je medelijden drogen; maar ik heb
Dat eervolle verdriet hier, dat brandt
Erger dan tranen verdrinken .... "

-"The Winter's Tale" door William Shakespeare

"Als ik zie berken buigen naar links en rechts
Over de lijnen van rechtere donkere bomen,
Ik vind het leuk om te denken dat een of andere jongen ze heeft gepingeld.
Maar slingeren buigt ze niet naar beneden om te blijven
Zoals ijsstormen doen. Vaak moet je ze gezien hebben
Geladen met ijs op een zonnige winterochtend
Na een regenbui. Ze klikken op zichzelf
Naarmate de wind opkomt en veelkleurig wordt
Als het roer kraakt en hun email aantast. "

- "Berken" door Robert Frost

Waarom is Enjambment gebruikt

Enjambment maakt een gedicht mogelijk om een ​​idee te dragen dat natuurlijk buiten de beperkingen van een enkele regel valt. Het vergemakkelijkt ook de soepele doorstroming of voortzetting van een idee van de ene regel naar de andere. Het kan de lezers helpen om te blijven nadenken over het idee dat wordt uitgedrukt in één regel, die vervolgens doorgaat naar de andere lijnen.

De pauze in de line-end en de suggestie om door te gaan op basis van de onvolledige betekenis, creëren ook een soort spanning. Daarom wordt enjambment gebruikt door dichters om verrassing en spanning toe te voegen aan hun poëzie. Sommige dichters gebruiken ook enjambment om humor te creëren.

Bovendien, enjambment introduceert een gevoel van natuurlijke beweging naar het gedicht. Dit maakt ook de dichter mogelijk om een ​​sterk ritme te creëren. Een dichter kan ook gebruik maken van enjambment om een ​​ingewikkeld concept of idee uit te drukken in meerdere lijnen.

Samenvatting van het gebruik van Enjambment

  • Enjambment is de voortzetting van een zin van de ene regel naar de andere, zonder terminale interpunctie.
  • Met Enjambment kan een gedicht een idee overdragen dat natuurlijk buiten de beperkingen van één enkele regel valt.
  • Enjambment introduceert een gevoel van natuurlijke beweging van het gedicht.
  • Enjambment wordt gebruikt om verrassing, spanning en humor in een gedicht te creëren.

Afbeelding met dank aan:

"Blake echo groen" door William Blake - (Public Domain) via Commons Wikimedia