Wie is de antagonist in een verhaal

Als u weet wie een antagonist in een verhaal is, kunt u de karakters van een verhaal beter begrijpen. Nu, zoals jullie allemaal weten, is een verhaal opgebouwd uit een aantal elementen zoals plot, stemming, setting, thema's en karakters. Van deze elementen zijn personages erg belangrijk voor een verhaal, omdat een verhaal is opgebouwd rond de acties van elk personage. Zelfs acties van de kleinste personages hebben zeggenschap in een plot van een verhaal. Al deze personages zijn degenen die het verhaal op verschillende paden zetten. De soorten personages waaruit een verhaal bestaat, zijn hoofdpersonages en ondergeschikte tekens. Het hoofdpersonage van een verhaal is wat wij protagonist noemen. Protagonist helpt je om te beslissen wat je van het verhaal mag verwachten. Hoewel de hoofdrolspeler in het verhaal de hoofdrol speelt, kan een verhaal niet compleet zijn zonder een antagonist. Wie is een antagonist? In dit artikel zullen we eerst praten over de rol van antagonist in verhalen en dan verder gaan met het bespreken van de antagonisten van verschillende verhalen.

Definitie van Antagonist

De antagonist in een verhaal is het tegengestelde kracht van de protagonist. Nu weten we dat protagonist het hoofdpersonage is van het verhaal. Meestal gaat een verhaal over de reis die deze hoofdrolspeler neemt. Tijdens deze reis ontmoet hij of zij obstakels die hem of haar testen. Een antagonist is de kracht, die deze obstakels meestal op het pad van de protagonist plaatst. Heb je het woord 'kracht' opgemerkt dat wordt gebruikt om de tegengestelde factor voor een hoofdrolspeler te beschrijven? We gebruiken 'kracht' zonder 'individu' of 'persoon' te gebruiken om een ​​antagonist om een ​​eenvoudige reden te beschrijven. De reden is dat een antagonist zowel een personage of persoon kan zijn als een uitwendig element, een natuurkracht. Denk bijvoorbeeld dat er een verhaal is waarin een man zijn weg naar huis vindt te midden van een storm. Hij maakt een immense moeilijkheid door om zijn weg te vinden. In dit scenario is de antagonist de storm. Het is de kracht die de protagonist hindert. Tegelijkertijd kan een antagonist een ander individu zijn. Denk aan klassieke verhaalthema's. In die verhalen zien we vaak een slechterik. Dit is de persoon die erop uit is om het leven van de hoofdpersoon te vernietigen. In dergelijke situaties is deze slechterik de antagonist.

Voorbeelden van Antagonist

Nu we hebben begrepen wie een antagonist is, laten we ons concentreren op het vinden van enkele voorbeelden uit de literatuurwereld voor antagonisten.

Laten we eerst eens kijken naar het beroemde werk van J. R. R. Tolkien, Lord of the Rings. In Lord of the Rings is Sauron de hoofdantagonist, de duistere heer die van plan is zijn ring terug te krijgen en de wereld te vernietigen door duisternis en kwaad te verspreiden. U moet echter opgemerkt hebben dat Sauron niet de enige antagonist in dit verhaal is. Er zijn orks, er is Saruman, er zijn goblins en nog veel meer wezens die Frodo en andere helden van het verhaal in de weg staan. Ze zijn allemaal tegenstanders, omdat ze de tegenkrachten zijn die Frodo in de weg staan.

Als we naar de roman 'Great Gatsby' van Scott Fitzgerald kijken, is Tom Buchanan de tegenpartij. De hoofdrolspeler is Jay Gatsby, wiens leven het hele verhaal verweven is. Zijn belangrijkste obstakel in het verhaal is Tom Buchanan, die de echtgenoot is van de vrouw van wie hij houdt.

Als u "Harry Potter" van J.K. Rowling, Harry is de protagonist van het verhaal, terwijl Lord Voldemort de tegenstander is. Hij is de belangrijkste negatieve kracht die Harry's leven ellendig maakt. Hij is de reden waarom Harry's leven is wat het is.

Zoals uit de bovenstaande voorbeelden blijkt, zou het nu voor u duidelijk moeten zijn dat elk verhaal een negatieve kracht of een antagonist heeft. Zelfs de meest eenvoudige volksverhalen, kinderverhalen hebben antagonisten. Als we bijvoorbeeld het verhaal van Sneeuwwitje nemen, speelt de slechte stiefmoeder van Sneeuwwitje de rol van de antagonist. Als we naar het verhaal van Red Riding Hood kijken, is de wolf de antagonist.

Samenvatting

Antagonist is de tegenkracht van de protagonist van een verhaal. Deze tegengestelde kracht kan een ander personage zijn, of het kan een natuurlijk element zijn zoals een storm, een aardbeving of de angst die in de geest van de hoofdrolspeler zit. Zonder een antagonist heeft een verhaal niets te vertellen. Dit komt simpelweg omdat zonder een antagonist een protagonist niet kan groeien. De enige reden waarom een ​​verhaal interessant wordt, is omdat er een botsing is tussen een protagonist en een antagonist.

Afbeeldingen beleefdheid:

  1. Sauron door Katie Tegtmeyer (CC BY 2.0)
  2. Heer Voldemort door Kevindooley (CC BY 2.0)