Wie is een protagonist in een verhaal

Als je weet wie een protagonist in een verhaal is, kun je de personages van een verhaal beter begrijpen. Een verhaal is opgebouwd uit een aantal elementen, zoals plot, mood, setting, thema's en karakters. Van deze elementen zijn personages erg belangrijk voor een verhaal, omdat een verhaal is opgebouwd rond de acties van deze personages. Zij zijn degenen die het verhaal op verschillende paden zetten. De soorten personages waaruit een verhaal bestaat, zijn hoofdpersonages en ondergeschikte tekens. Het hoofdpersonage van een verhaal is wat we protagonist noemen. Protagonist helpt je om te beslissen wat je van het verhaal mag verwachten. In dit artikel zullen we eerst praten over de definitie van het woord protagonist en de beschrijving ervan en dan verder gaan met de protagonisten van verschillende verhalen bespreken.

Definitie van Protagonist

Protagonist is het hoofdpersoon of het hoofdpersonage van een roman, drama, film of een ander verhaal. Je zult zien dat het verhaal zich over het algemeen richt op dit personage. Het verhaal vloeit voort uit de beslissingen die dit personage neemt. In het verleden was de hoofdpersoon altijd een held of een heldin. Dat betekent dat de hoofdpersoon een goed persoon is, die goede dingen doet. Hij of zij is iemand die een zoektocht doorneemt naar iets. Een goede protagonist doet uiteindelijk goed voor de mensen om hem of haar heen en wordt een beter persoon. De hoofdrolspeler is echter een held die niet langer de gevolgde praktijk is. Je kunt verschillende creaties zien waarbij de hoofdpersoon geen held is, maar een antiheld. Hij of zij is een slechterik. Je zult ook zien dat in sommige verhalen de protagonist ook de verteller is. Dit gebeurt wanneer de vertelling het gezichtspunt van de eerste persoon gebruikt. Dan zijn er andere verhalen waarbij de hoofdpersoon niet de verteller is, omdat de verteller iemand buiten is, zoals de auteur die de bewegingen van de hoofdpersoon observeert.

Voorbeelden van protagonisten

Nu we begrepen hebben wie een protagonist is in een verhaal, laten we enkele voorbeelden zien van protagonisten in verschillende literaire werken.

In de roman 'Pride and Prejudice' van Jane Austen is Elizabeth Bennet de hoofdpersoon. Iemand kan beweren dat meneer Darcy ook veel te doen heeft in het verhaal. De auteur volgt echter Elizabeth en niet Darcy. Dat laat zien dat Elizabeth de protagonist van het verhaal is. Zoals in elk verhaal, gaat Elizabeth als hoofdpersoon door een levensreis die haar hindernissen oplegt. Ze moet haar familie beschermen, haar eigen eer, en beslissingen nemen die soms ook betekenen dat ze accepteert dat ze ongelijk had.

In het toneelstuk 'Macbeth' van William Shakespeare is Macbeth de hoofdrolspeler. Hij is echter niet onze typische protagonist omdat Macbeth geen held is. Hij is een antiheld. Dit komt omdat Macbeth in de loop van het verhaal verandert. Macbeth is een goede man aan het begin van het verhaal. Maar hij laat de hebzucht om macht hem consumeren. Als gevolg daarvan wordt hij een moordenaar, een tiran, een schande voor de man die hij eens was. Het stuk onderzoekt deze destructieve aard van menselijke wezens als het om kracht gaat. Aan het eind krijgt hij wat een anti-held zou moeten hebben. Hij betaalt voor het onrecht dat hij met zijn leven heeft gedaan.

In de roman 'The Great Gatsby' van Scott Fitzgerald zien we de verteller en de hoofdpersoon dus duidelijk als twee verschillende personages. De protagonist van het verhaal of het personage rond wie het hele verhaal is geweven is Jay Gatsby. Alles wat er in het verhaal gebeurt, gebeurt als gevolg van de beslissingen die hij neemt. Dan is de verteller van het verhaal Nick Carraway. Met behulp van het gezichtspunt van de eerste persoon vertelt Nick ons ​​het verhaal. Je kunt echter zien dat het hele verhaal rond Gatsby draait. Dat is de reden waarom het verhaal begint wanneer Nick naar West Egg gaat naast Gatsby's landhuis en eindigt met de dood van Gatsby. We volgen wat Gatsby doet. Elk ander personage is gerelateerd aan Gatsby. Gatsby is meer een anti-held omdat hij rijk wordt met oneerlijke middelen.

Samenvatting:

Protagonist is de hoofdpersoon of het hoofdpersonage van een roman, drama, film of een ander verhaal. Een protagonist kan een held of een antiheld zijn. Voorbeelden voor heroïsche protagonisten zijn personages als Elizabeth Bennent. Voorbeelden van anti-heroïsche protagonisten zijn Macbeth en Gatsby.

Afbeeldingen beleefdheid:

  1. Macbeth via Wikicommons (Public Domain)
  2. Gatsby door irina slutsky (CC BY - 2.0)