Welk type theorie is psychoanalytische kritiek en waarom

Literaire kritiek is de studie, evaluatie en interpretatie van literatuur. Het helpt de lezers om de waarde van een werk te beoordelen. Er is een verscheidenheid aan wetenschappelijke benaderingen van literaire kritiek, die zich op verschillende hoeken of perspectieven richt. Psychoanalytische kritiek is een van deze benaderingen. Het belangrijkste verschil tussen psychoanalytische kritiek en andere soorten literaire theorieën is het feit dat de psychoanalytische kritiek zich richt op de psyche van de auteur en de personages en de psychologische dimensies van het werk analyseert. 

Theorie van psychoanalytische kritiek

Psychoanalytische kritiek wordt beïnvloed door de theorieën van de psychoanalyse die door Sigmund Freud zijn geïntroduceerd. Volgens psychoanalytische theorieën wordt iemands gedrag beïnvloed door zijn onbewuste en die op zijn beurt wordt beïnvloed door zijn of haar kindertijdgebeurtenissen. Psychoanalytische kritiek beweert dat literaire teksten een uiting zijn van de neurosen van de auteur en daarom uitdrukking geven aan de geheime onbewuste angsten en verlangens van de auteur.

Een criticus kan deze psychoanalytische kritiek op de auteur of een bepaald personage in het literaire werk gebruiken; er moet echter worden opgemerkt dat het personage een projectie is van de psyche van de auteur. 

De psychoanalytische theorie verschilt van andere literaire theorieën, zoals de postkoloniale theorie, marxistische theorie, gender- en queer-theorieën, etc. omdat het de psychologische toestand van de auteur en de personages analyseert.

Freudiaanse concepten

Freudiaanse concepten zoals id, ego, superego, Oedipus-complex en Freudiaanse slips kunnen nodig zijn om het karakter van een literaire tekst te analyseren.

ID kaart - een deel van de psyche geassocieerd met basisbehoeften en verlangens

ego - deel van de psyche die zintuiglijk is en zich aanpast aan de echte wereld

Superego - een deel van de psyche dat betrekking heeft op attitudes over wat goed en fout is en schuldgevoelens.

Oedipus complex - een verlangen naar seksuele betrokkenheid bij de ouder van het andere geslacht en een gevoel van rivaliteit met de ouder van hetzelfde geslacht

Freudian Slips - een vergissing in spraak of geheugen waarvan wordt gedacht dat deze is gekoppeld aan het onderbewustzijn.

De obscure symbolen, dromen, acties, metaforen en omgevingen in een literair werk kunnen ook worden begrepen door dit soort kritiek te gebruiken.

Waarom wordt psychoanalytische kritiek gebruikt?

Psychoanalytische kritiek kan de lezers helpen te begrijpen hoe de psychopathologie en biografie van de schrijver zijn schrijven beïnvloeden en waarom personages in het literaire werk zich op een bepaalde manier gedragen. Het helpt de lezers ook om de motivatie achter de acties van de personages en het onbewuste van de auteur te begrijpen. U kunt bijvoorbeeld de bovengenoemde Freudiaanse concepten gebruiken om de acties en gedachten van een personage te interpreteren; dan kun je hetzelfde gebruiken om de psyche van de auteur af te leiden.

Deze methode van kritiek helpt echter alleen om de psyche van de auteur en de personages te analyseren; veel critici beweren dat slechts één benadering van kritiek een werk van literatuur alleen niet kan beoordelen. Een goede criticus gebruikt altijd een combinatie van literaire theorieën om een ​​literair werk te interpreteren en evalueren. 

Lees verder:

Hoe een literaire kritiek te schrijven

Afbeelding met dank aan:

"Id ego super ego" Door ৰঞ্জন ভূঞা - Eigen werk (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia