Wat is Verb Phrase

Wat is Verb Phrase

Werkwoorden zijn een essentieel onderdeel van een zin. Ze kunnen een actie, staat of gebeurtenis beschrijven en vormen het hoofdonderdeel van het predikaat van een zin. Actiewerkwoorden zijn de werkwoorden die een actie of een occurrence beschrijven, terwijl het koppelen van werkwoorden die zijn die een staat aangeven. Soms kan een werkwoord meerdere woorden bevatten. Het kan het hoofdwerkwoord en enkele andere helpende woorden bevatten. We gebruiken de term werkwoordsuitdrukking om naar dergelijke werkwoorden te verwijzen. Een werkwoordsuitdrukking is een werkwoord dat meer dan één woord bevat.

Laten we eens kijken welke woorden in een werkwoordsuitdrukking kunnen worden opgenomen. Een werkwoordsuitdrukking kan bestaan ​​uit het hoofdwerkwoord, hulpwerkwoorden en / of modale werkwoorden. Deze werkwoorden helpen om de tijd van een werkwoord te veranderen, om vragen en negatieven te vormen en om de nadruk te leggen.

Een hulpwerkwoord of een hulpwerkwoord is een werkwoord dat het hoofdwerkwoord vergezelt om zijn stemming, gespannenheid en stem te helpen uiten. Zijn, doen en hebben zijn drie van de meest voorkomende hulpwerkwoorden in het Engels.

Modale werkwoorden zijn werkwoorden die wijzen op modaliteit, toestemming en verplichting, etc. Can / could, may / might, must, will / would, and shall / should zijn de modale werkwoorden in het Engels.

Zoals hierboven vermeld, kan een werkwoordsuitdrukking bestaan ​​uit het hoofdwerkwoord, een modaal werkwoord of / en hulpwerkwoord. Een werkwoordsuitdrukking kan maximaal vier werkwoorden bevatten. Het belangrijkste werkwoord is te zien aan het einde van de werkwoordsuitdrukking. Het modale werkwoord komt altijd voor het hulpwerkwoord.

Hij ging naar school.

(Alleen hoofdwerkwoord)

Hij gaat naar school.

(Hulpwerkwoord + hoofdwerkwoord)

Hij kan naar school gaan.

(Modaal werkwoord + hoofdwerkwoord)

Hij had kunnen gaan naar school.

(Modaal werkwoord + hulpwerkwoord + hoofdwerkwoord)

U had moeten zijn ontslagen van deze baan.

(Modaal werkwoord + hulpwerkwoord + hulpwerkwoord + hoofdwerkwoord)

Hij is aan het vissen.

Voorbeelden van woordgroepen

Ze heeft geholpen de voortvluchtigen.

ik heb gezien jij ergens.

Hij was aan het praten over jou de hele dag.

Het macht regen vandaag.

Hij had kunnen bellen de politie.

Dit project had moeten zijn voltooid tegen 30th maart.

Haar auto was gestolen vanuit de garage.

Hij kan zwemmen erg goed.

Het huis is schoongemaakt.

Ze zullen niet bijwonen het feest.

Deed u nodig uit ze naar het feest?

Hij begrijpt het wel de complicaties van deze operatie.

Het is belangrijk op te merken dat korte bijwoorden zoals ook, nooit, niet vaak in het midden van werkwoordsvormen voorkomen. Maar bijwoorden worden niet als een deel van de werkwoordsuitdrukking beschouwd.

Hij zou ook net zoals om lid te worden van onze commissie.

Hij mei niet net zoals uw suggestie.

Werkwoordzin - samenvatting

  • Een werkwoordsuitdrukking is een werkwoord dat meer dan één woord bevat.
  • Een werkwoordsuitdrukking bestaat uit het hoofdwerkwoord, hulpwerkwoorden en / of modale werkwoorden.
  • Het hoofdwerkwoord verschijnt aan het einde van de werkwoordfrase en het modale werkwoord komt vóór het hulpwerkwoord.
  • Bijwoorden die in het midden van een werkwoordsuitdrukking voorkomen, worden niet beschouwd als een deel van de werkwoordfrase.