Wat is Derde persoon alwetend

Derde persoon alwetende is een verhalend gezichtspunt waar de verteller alle gedachten en emoties kent van alle personages in het verhaal. De verteller heeft kennis van alle tijden, mensen, plaatsen en gebeurtenissen. Het is niet beperkt tot het perspectief van een enkel personage.

Wat is Derde persoon Alwetende vertelling

In de alwetende weergave van derde personen kunnen lezers dezelfde gebeurtenis in verschillende perspectieven zien. Het verhaal ervaren vanuit verschillende perspectieven kan de lezer in staat stellen het verhaal diepgaand te begrijpen. Deze perspectieven kunnen een volwassene zijn, een kind, een man, een vrouw, een slechterik, een protagonist, een tweede personage, enz. De lezers kunnen ook een beter begrip krijgen van de personages door deze verhalende stijl, omdat ze de gedachten en gevoelens van elk personage kennen . Dit zal ook andere personages dichter bij de lezer brengen. Sommige lezers vinden het desoriënterend omdat de verteller steeds van de ene persoon naar de andere verschuift.

Third Person Omniscient vs Third Person Limited

Het verhaal van een derde persoon is de meest gebruikte verhalende stijl in de literatuur. Elk personage wordt aangeduid als hij, zij, het of zij en de verteller is geen personage uit het verhaal. Er zijn twee verschillende stijlen in de derde persoon: de derde persoon is alwetend en de derde persoon is beperkt.

De beperkte vertelling van de derde persoon richt zich alleen op één centraal personage; dus is de kennis van de verteller beperkt tot dat personage en kan het geen dingen beschrijven die onbekend zijn voor het focale personage.

In derde persoon alwetende vertelling, is de verteller niet beperkt tot één personage en kent de gedachten en gevoelens van alle personages in het verhaal.

Voorbeelden van Derde persoon Alwetende

Maar de oude Rory Brandybuck was daar niet zo zeker van. Noch leeftijd noch een enorm diner had zijn verstand vertroebeld, en hij zei tegen zijn schoondochter Esmeralda: "Er zit iets vreemds in dit, mijn liefste! Ik geloof dat de gekke Baggins er weer vandoor is. Domme oude dwaas. Maar waarom zorgen maken? Hij heeft de kietjes niet meegenomen. 'Hij riep luid naar Frodo om de wijn weer rond te sturen. 

Frodo was de enige die aanwezig was en niets had gezegd. Hij zweeg enige tijd naast Bilbo's lege stoel en negeerde alle opmerkingen en vragen. Hij had natuurlijk van de grap genoten, ook al had hij het op prijs gesteld.
        - “The Fellowship of the Ring"Door J.R.R. Tolkien

R. R. Tolkien gebruikt de derde persoon alwetende vertelling in zijn Lord of the Rings-trilogie. In dit fragment kunnen we de gedachten van twee personages zien - Frodo en zijn familielid Rory Brandybuck.

Het gebruik van de alwetende vertelling van een derde persoon geeft de lezers een beter begrip van de verschillende personages en wat ze denken. Het heeft Tolkien ook toegestaan ​​om gebeurtenissen te beschrijven die op verschillende locaties met verschillende karakters plaatsvinden. 

Als hij had gehoord wat haar ouders die avond zeiden, als hij zichzelf in het gezichtspunt van het gezin had kunnen stellen en gehoord had dat Kitty ongelukkig zou zijn als hij niet met haar zou trouwen, dan zou hij zeer verbaasd zijn geweest, en zou het niet geloofd hebben. Hij kon niet geloven dat wat hem zo'n groot en delicaat genoegen gaf, en bovenal aan haar, verkeerd kon zijn. Nog minder had hij kunnen geloven dat hij moest trouwen.
  - "Anna Karenina"
door Leo Tolstoy

Leo Tolstoj heeft in zijn grote roman Anna Karenina de alwetende vertelling van een derde persoon gebruikt. In dit fragment zien we de gedachten van het personage van Vronsky, maar tegelijkertijd vertelt de verteller over de gedachten van Kitty en haar familie, die onbekend zijn bij Vronsky.

Samenvatting:

  • Derde persoon alwetende is een verhalend gezichtspunt waar de verteller kennis heeft van alle plaatsen, tijden, gebeurtenissen en karakters, inclusief hun gedachten en gevoelens.
  • Deze verteltechniek stelt de lezers in staat om met veel personages vertrouwd te raken en een gebeurtenis in verschillende perspectieven te zien.
  • Sommige lezers vinden het desoriënterend omdat het perspectief blijft verschuiven.