Wat is de moraal van de drie kleine biggetjes

Moraal: de waarde van hard werken en toewijding

Het verhaal van drie kleine varkens bevat drie biggen die praten en zich gedragen als mensen. Via deze mensachtige varkens leert het verhaal veel lessen aan kinderen. Laten we eerst het verhaal van de drie kleine varkens bekijken.

Het verhaal van drie kleine biggetjes

Er waren eens drie kleine varkens. Een van hen bouwde zijn huis met stro, terwijl een ander zijn huis bouwde met stokken. Beiden bouwden hun huizen heel snel. Ze zongen en dansten en speelden de hele dag omdat ze lui waren. Maar het derde kleine varken was een harde werker. Hij werkte de hele dag hard en bouwde een huis met bakstenen.

Op een dag zag een grote boze wolf de twee kleine biggetjes terwijl ze aan het dansen waren en aan het spelen waren en dachten wat een smakelijke maaltijd ze zouden maken. De wolf achtervolgde de twee varkens. Ze renden en verstopten zich in hun huizen. De wolf ging eerst naar het huis gemaakt van stro. Hij hufte en pufte en blies het huis binnen enkele minuten neer. De angstige eigenaar kwam het huis van zijn broer tegen dat van stokken was gemaakt. De wolf kwam nu naar dit huis en hij hufte en pufte opnieuw en blies het huis in bijna geen tijd. Nu waren de twee dakloze varkens doodsbang en renden naar het derde varkenshok dat van bakstenen was gemaakt.

De wolf probeerde het derde huis naar beneden te blazen en te blazen, maar hij kon het niet. De arme wolf bleef het urenlang proberen, maar het bakstenen huis was erg sterk en de drie kleine varkens waren veilig binnenin. Toen probeerde de wolf de schoorsteen binnen te gaan, maar het wijze kleine varken kookte een grote pot water en hield het onder de schoorsteen. De grote boze wolf viel in het kokende water en stierf.

De twee kleine varkens hadden er nu spijt van dat ze zo lui waren. Ze bouwden ook nieuwe huizen met bakstenen en leefden nog lang en gelukkig.

Hard werken en doorzettingsvermogen betalen aan het eind

Wat is de moraal van de drie kleine biggetjes

De moraal van Three Little Pigs is dat hard werken en doorzettingsvermogen loont aan het eind. De eerste twee varkens waren lui en wilden niet hard werken. Dus bouwden ze hun huizen heel gemakkelijk en brachten ze hun tijd door met spelen. Maar het derde varken is meer vooruitziend en kost tijd en moeite om het huis met baksteen te bouwen. Het is het harde werk en de slimheid van het derde varken dat ze alle drie uiteindelijk uitspaart.

Uw prioriteiten kiezen is een andere les die uit dit verhaal kan worden geleerd. De eerste twee varkens zien niet hoe belangrijk het is om een ​​huis goed te bouwen; ze maken zich meer zorgen over spelen en dansen. Maar het derde varken beseft hoe belangrijk het is om het huis goed te bouwen; dus is hij in staat om hun hele leven te redden.

Afbeelding met dank aan:

"Drie kleine varkens" (Public Domain) via Commons Wikimedia