Wat is de moraal van de barmhartige Samaritaan

Moraal: leg je verschillen opzij en help diegenen die hulp nodig hebben.

Een moraal van een verhaal is de les die door dat verhaal wordt geleerd. Het is de onderliggende boodschap van het verhaal. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is een gelijkenis. Dit artikel getiteld 'Wat is de moraal van de barmhartige Samaritaan' kijkt naar de moraal van de gelijkenis. Dit verhaal heeft een religieuze achtergrond. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is een eenvoudig verhaal dat wordt gebruikt om een ​​morele of spirituele les te illustreren, zoals verteld door Jezus in de evangeliën. 

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan

In het Evangelie van Luke wordt deze gelijkenis geïntroduceerd door een vraag. Een advocaat stond op en vroeg Jezus wat hij zou doen om een ​​eeuwig leven te leiden. En Jezus vroeg hem hoe hij leest wat er in de bijbel staat. De advocaat antwoordde:

"Je zult de Heer, je God, liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht, met heel je verstand, en met je buurman als jezelf."

Toen vroeg de advocaat aan Jezus wie zijn buurman is. Het is in antwoord op deze vraag dat Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan heeft verteld.

Een zekere man ging van Jeruzalem naar Jericho. Maar hij werd betrapt door een bende rovers. De reiziger werd ontdaan van zijn kleding, geslagen en achtergelaten op de weg om te sterven. Bij toeval liep een priester ook langs dezelfde weg, toen de priester de reiziger zag, ging hij naar de andere kant van de weg. Een Leviet kwam ook op dezelfde manier; hij ging ook over naar de andere kant van de weg. Toen kwam er een Samaritaan langs, hij kreeg medelijden met de reiziger, ging naar hem toe en behandelde zijn wonden. Hij bracht de gewonde man naar een herberg om voor hem te zorgen. De volgende dag, toen hij vertrok, gaf hij geld aan de waard en vroeg hem om voor de reiziger te zorgen. Hij vertelde de herbergier ook dat hij eventuele extra kosten zou vergoeden die ze zouden hebben.

Zet je verschillen opzij en help diegenen die hulp nodig hebben

Narrerend dit verhaal, vroeg Jezus de advocaat welke van de drie - de priester, Leviet of de Samaritaan - denkt dat hij de buurman is. En de advocaat antwoordde dat de buurman degene was die genade toonde.

Het is ook belangrijk om te weten dat het publiek van Jezus voornamelijk Joden was, en dat Samaritanen en Joden elkaar over het algemeen verachtten. Deze historische context voegt meer betekenis en waarde toe aan dit verhaal.

Wat is de moraal van de barmhartige Samaritaan

De moraal van het verhaal is dat je het zou moeten doen leg je verschillen opzij en help diegenen die hulp nodig hebben. De Samaritaan dacht niet aan het ras of de religie van de man; hij zag net een man die hulp nodig had. Stoppen langs de kant van de weg en de man helpen het leven van de Samaritaan in gevaar te brengen, en de gewonde man helpen, heeft hem geld gekost. Niettemin aarzelde de Samaritaan niet om de gewonde man te helpen.

Dit verhaal leert ons dat ook mensen waarvan we denken dat ze ons in nood kunnen helpen, zijn er misschien niet altijd voor ons. We verwachten bijvoorbeeld dat de priester en de leviet de gewonde man helpen, maar ze sluiten de man een oogje dicht. Het is de Samaritaan die de man in nood heeft geholpen. 

Daarom is de moraal van het verhaal dat je je verschillen opzij moet zetten en diegenen moet helpen die hulp nodig hebben.

Afbeelding met dank aan:

"The Good Samaritan" door David Teniers the younger - own, (Public Domain) via Commons Wikimedia