Wat is de moraal van een verhaal

Wat is de moraal van een verhaal

Een moraal is de onderliggende boodschap van een verhaal. Het is een les die je leert hoe je je in de wereld moet gedragen. Soms wordt de moraal van een verhaal aan het einde van een verhaal maximaal expliciet vermeld. Anders moeten de lezers of luisteraars van het verhaal mogelijk de moraal van het verhaal voor zichzelf bepalen.

Over het algemeen worden verhalen met moraal meestal gevonden in kinderliteratuur of in inspirerende en motiverende verhalen geschreven voor volwassenen. In feite was de moraal in het verleden een van de belangrijkste doelen van kinderliteratuur.

Parables en fabels zijn twee populaire verhaalgenres die de moraal dragen. De fabels van Aesop bevatten bijvoorbeeld allemaal verhalen met een moraal. De meeste van deze verhalen bevatten dieren, mythische wezens, planten, levenloze objecten of natuurkrachten als personages. Deze personages krijgen menselijke eigenschappen en gedragen zich net zoals mensen dat doen. De morele les wordt gewoonlijk aan het einde van het verhaal expliciet uitgedrukt in de vorm van een stelregel.

Voorbeelden

Hieronder zijn de moraal van een aantal bekende verhalen.

The Ant and the Grasshopper - Het is het beste om je voor te bereiden op de dagen van noodzaak

The Crow and the Pitcher - Beetje bij beetje is de truc / noodzaak de moeder van de uitvinding

De leeuw en de muis - kleine vrienden kunnen goede vrienden worden

De schildpad en de haas - Plodding wint de race

The Wolf in Sheep's Clothing - Verschijningen kunnen bedrieglijk zijn

Assepoester - Moed hebben en in jezelf geloven        

Belle en het beest - Schoonheid aan de binnenkant is erg belangrijk

Charlotte's Web - De waarde van vriendschap en loyaliteit

Goede Samaritaan - Help degenen in nood

Goudlokje en de drie beren - Respecteer anderen eigendommen en privacy 

"Kleine vrienden kunnen geweldige vrienden blijken te zijn"

Hoe de moraal van een verhaal te vinden

Moraal van het verhaal is de les die de auteur wil dat je van dat verhaal leert. Om deze les te vinden, moet je eerst denken aan wat er aan het einde van het verhaal is gebeurd.

Is het hoofdpersonage geslaagd? Of faalde hij aan het einde?

Als het hem lukte, wat deed hij dan goed? Wat deed hij verkeerd??

En wat hebben de personages geleerd van hun ervaring?

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar het verhaal van de mier en de sprinkhaan. In dit verhaal brengt de sprinkhaan de zomer door met zingen en doet geen hard werk, maar de mier werkt hard en slaat voedsel op voor de winter. Wanneer het koude seizoen aanbreekt, verhongert de sprinkhaan, maar de mier heeft al het voedsel dat hij nodig heeft. Het is de mier die slaagt, en de sprinkhaan die faalt. Maar waarom gebeurt dit? Wat heeft de mier succesvol gemaakt? Het is omdat de mier de vooruitziende blik heeft om over de toekomst na te denken en zich voor te bereiden op de toekomst dat hij in het verhaal slaagt. Dus de moraal van dit verhaal kan worden opgevat als: "als je vandaag werkt, kun je er morgen de vruchten van plukken".

Het is ook belangrijk om te weten dat een verhaal meer dan een morele les kan zijn. In het verhaal van de sprinkhaan en de mier kunnen er bijvoorbeeld verschillende morele lessen zijn, zoals de waarde van hard werken en de dwaasheid van improvisatie..

Afbeelding met dank aan:

"The Lion and the Mouse" (Public Domain) via Commons Wikimedia