Wat is het verschil tussen hypothese en voorspelling

De grootste verschil tussen hypothese en voorspelling is dat het hypothese stelt een verklaring voor aan iets dat al is gebeurd terwijl de voorspelling stelt iets dat in de toekomst kan gebeuren.

Hypothese en voorspelling zijn twee belangrijke concepten die mogelijke verklaringen geven voor verschillende voorvallen of verschijnselen. Dientengevolge, zou men conclusies kunnen trekken die helpen bij het formuleren van nieuwe theorieën, die de toekomstige vooruitgang in de menselijke beschavingen kunnen beïnvloeden. Beide termen zijn dus gebruikelijk op het gebied van wetenschap, onderzoek en logica. Om een ​​voorspelling te maken, moet men bovendien bewijs of observatie nodig hebben, terwijl men een hypothese kan formuleren gebaseerd op beperkt bewijs.

Key Areas Covered

1. Wat is een hypothese
     - Definitie, functies
2. Wat is een voorspelling
     - Definitie, functies
3. Wat is de relatie tussen hypothese en voorspelling
     - Overzicht van gemeenschappelijke functies
4. Wat is het verschil tussen hypothese en voorspelling
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

Hypothese, Logica, Voorspelling, Theorieën, Wetenschap

Wat is een hypothese

Per definitie verwijst een hypothese naar een veronderstelling of een voorgestelde verklaring op basis van beperkt bewijsmateriaal als uitgangspunt voor verder onderzoek. Kort gezegd is een hypothese een voorgestelde verklaring voor een fenomeen. Niettemin is dit gebaseerd op beperkt bewijs, feiten of informatie die men heeft gebaseerd op de onderliggende oorzaken van het probleem. Het kan echter verder worden getest door te experimenteren. Daarom moet dit nog als correct worden bewezen.

Deze termhypothese wordt daarom vaak gebruikt op het gebied van wetenschap en onderzoek dan bij algemeen gebruik. In de wetenschap wordt dit een wetenschappelijke hypothese genoemd. Een wetenschappelijke hypothese moet echter door een wetenschappelijke methode worden getest. Bovendien baseren wetenschappers wetenschappelijke hypothesen meestal op eerdere waarnemingen die niet verklaard kunnen worden door de bestaande wetenschappelijke theorieën.

Figuur 01: Een hypothese over koloniale flagellaten

In onderzoekstudies is een hypothese gebaseerd op onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Dit staat bekend als een 'werkhypothese' en wordt voorlopig geaccepteerd als basis voor verder onderzoek, en dient vaak als een conceptueel kader in kwalitatief onderzoek. Als gevolg hiervan heeft de hypothese, gebaseerd op de verzamelde feiten in onderzoek, de neiging om verbindingen of verbindingen tussen de verschillende variabelen te creëren. Het zal dus werken als een bron voor een meer concrete wetenschappelijke verklaring.

Vandaar dat men een theorie kan formuleren die gebaseerd is op de hypothese om te leiden naar het onderzoek naar het probleem. Een sterke hypothese kan effectieve voorspellingen op basis van redenering creëren. Als een resultaat kan een hypothese de uitkomst van een experiment in een laboratorium of de waarneming van een natuurlijk verschijnsel voorspellen. Vandaar dat een hypothese bekend staat als een 'opgeleide gok'.

Wat is een voorspelling

Een voorspelling kan worden gedefinieerd als een voorspelde zaak of een voorspelling. Vandaar dat een voorspelling een uitspraak is over iets dat in de toekomst zou kunnen gebeuren. Zo kan men raden wat er zou kunnen gebeuren op basis van het bestaande bewijs of waarnemingen.

Hoewel het in het algemeen moeilijk is om de onzekere toekomst te voorspellen, kan men conclusies trekken over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren op basis van de waarnemingen van het heden. Dit zal helpen om negatieve gevolgen in de toekomst te vermijden wanneer er zich gevaarlijke voorvallen voordoen in het heden.

Bovendien is er een verband tussen hypothese en voorspelling. Een sterke hypothese zal mogelijke voorspellingen mogelijk maken. Deze link tussen een hypothese en een voorspelling kan duidelijk worden waargenomen in het veld van de wetenschap.

Figuur 2: weersvoorspellingen

Daarom is in wetenschappelijke en onderzoeksstudies een voorspelling een specifiek ontwerp dat kan worden gebruikt om iemands hypothese te testen. De voorspelling is dus de uitkomst die kan worden waargenomen als hun hypothese met een experiment wordt ondersteund. Bovendien worden voorspellingen vaak geschreven in de vorm van "als, dan" verklaringen; bijvoorbeeld: "als mijn hypothese waar is, dan is dit wat ik zal observeren."

Relatie tussen hypothese en voorspelling

  • Op basis van een hypothese kan een voorspelling worden gemaakt
  • Ook zal een hypothese voorspellingen mogelijk maken door de daad van deductief redeneren.
  • Verder is de voorspelling het resultaat dat kan worden waargenomen als de hypothese werd ondersteund, bewezen door het experiment.

Verschil tussen hypothese en voorspelling

Definitie

Hypothese verwijst naar de veronderstelling of voorgestelde verklaring op basis van beperkt bewijsmateriaal, als een startpunt voor verder onderzoek. Aan de andere kant, voorspelling verwijst naar iets dat wordt voorspeld of een voorspelling van iets. Dit verklaart dus het belangrijkste verschil tussen hypothese en voorspelling.

Interpretatie

Hypothese zal leiden tot het verklaren waarom iets is gebeurd, terwijl voorspelling zal leiden tot interpretatie van wat er volgens de huidige waarnemingen zou kunnen gebeuren. Dit is een groot verschil tussen hypothese en voorspelling.

Resultaat

Een ander verschil tussen hypothese en voorspelling is dat de hypothese zal resulteren in het geven van antwoorden of conclusies aan een fenomeen, leidend tot theorie, terwijl voorspelling zal resulteren in aannames voor de toekomst of een voorspelling.

Statistieken

Hoewel een hypothese rechtstreeks verband houdt met statistiek, zal een voorspelling, hoewel deze wel statistieken kan oproepen, alleen waarschijnlijkheden voortbrengen.

Werkwijze

Bovendien gaat de hypothese terug naar het begin of de oorzaken van het voorval terwijl de voorspelling naar het toekomstige voorkomen gaat.

Natuur

Het te testen vermogen is een ander verschil tussen hypothese en voorspelling. Een hypothese kan worden getest, of het is toetsbaar, terwijl een voorspelling pas kan worden getest als het echt gebeurt.

Conclusie

Hypothese en voorspelling zijn integrale componenten in wetenschappelijke en onderzoeksstudies. Ze worden echter ook gebruikt in de algemene context. Vandaar dat hypothese en voorspelling twee verschillende concepten zijn, hoewel ze ook aan elkaar gerelateerd zijn. Het belangrijkste verschil tussen hypothese en voorspelling is dat de hypothese een verklaring voorstelt aan iets dat al is gebeurd, terwijl voorspelling iets voorstelt dat in de toekomst zou kunnen gebeuren.

Referentie:

1. "Voorspelling." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 17 september 2018, hier beschikbaar.
2. "Hypothese." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 20 september 2018, Beschikbaar Hier.
3. Bradford, Alina. "Wat is een wetenschappelijke hypothese? | Definitie van hypothese. "LiveScience, inkoop, 26 juli 2017, hier beschikbaar.
4. "Hypothesen en voorspellingen begrijpen." Het Academic Skills Center Trent University, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "Colonial Flagellate Hypothesis" By Katelynp1 - Eigen werk (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
2. "USA weersvoorspelling 2006-11-07" door NOAA - (Public Domain) via Commons Wikimedia