Wat is Coping Mechanism

In de wereld van vandaag is weten wat coping-mechanismen van groot nut zijn. Waarom zeggen we dit? Het is simpelweg omdat we leven in een wereld vol ingewikkeldheden en complexiteiten. Het is nogal voor de hand liggend dat niet alleen collectief maar individueel ook ons ​​leven nogal complex is geworden. Mensen houden zich aan een strak schema en worden met werk onder druk gezet. Dit zorgt voor veel stress en spanning, zelfs binnen de dagelijkse routine. Coping-mechanisme draagt ​​bij aan het verminderen van deze stress en spanning door verschillende coping-strategieën. Stress kan zowel positief als negatief zijn. Het is meestal een reactie op verandering. Coping-mechanismen helpen mensen zich aan dergelijke situaties aan te passen zonder het welzijn van het individu te riskeren.

Coping Mechanism - definitie

Coping-mechanismen kunnen dus worden gedefinieerd als emoties, gedachten en gedrag die bijdragen tot het verminderen van de psychologische stress die individuen ondergaan en die mentaal welzijn bevorderen, waardoor individuen zich kunnen aanpassen aan de complexiteit van het leven.

Typen coping-mechanismen

Er zijn een aantal coping-mechanismen die door individuen worden gebruikt om met stress om te gaan. Sommige van deze coping-mechanismen hebben een positief effect op het lichaam bij het verlichten van de stress die als productief worden beschouwd. Anderen echter hebben nadelige effecten; deze zijn onaangepast en worden als contraproductief beschouwd.

Coping-mechanismen worden op verschillende manieren gecategoriseerd door verschillende psychologen. Een nogal populaire categorisering van coping-mechanismen is als volgt.

• Beoordeling gericht

• Probleemgericht

• Emotiegerichte mechanismen

Onder de eerste categorie van op waardering gericht coping-mechanisme, het focale kenmerk is de rol van omkering in het denken aan een situatie. De probleemgericht coping-mechanisme omvat het veranderen van het gedrag om zich aan de situatie aan te passen. De laatste categorie van emotioneel gericht coping-mechanisme bestaat uit het veranderen van de emotionele toestand als een reactie op het overwinnen van stress. Onder elke categorie zijn er een groot aantal coping-mechanismen. Hier zijn enkele veel gebruikte coping-mechanismen:

• Altruïsme

• Adaptie

• Aanval

• Vermijden

• Compartimentering

• Huilen

• Afstand nemen

• Emotionaliteit

• Ontkenning

• Humor

• Idealisatie

• Passieve agressie

• Provocatie

• Somatisatie

• Vervanging

• Trivialization

• Ongedaan maken

Vooral als het gaat om mensen die lijden aan verschillende verslavingen, is een opvallend kenmerk het gebruik van coping-mechanismen op een contraproductieve manier. Laten we het geval van een zware roker nemen. Om zichzelf en anderen ervan te overtuigen dat het geen grote impact op zijn gezondheid zal hebben, kan de persoon verschillende strategieën gebruiken. Zo kan trivialisatie bij zo'n persoon worden gezien, waarbij hij zou denken dat de hoeveelheid sigaretten die hij per dag consumeert, zeer weinig invloed heeft. Een ander heel gebruikelijk copingmechanisme dat door mensen met verslaving wordt gebruikt, is ontkenning, waarbij een persoon het hele idee volledig zou verwerpen. In een dergelijke context is de functie van coping-mechanismen schadelijk voor het welzijn van het individu.

Samenvatting

• Copingmechanismen zijn emoties, gedachten en gedrag die helpen de psychologische stress van individuen te verminderen.

• Het bevordert het geestelijk welzijn, waardoor de persoon zo effectief mogelijk kan functioneren.

• Coping-mechanismen kunnen worden ingedeeld in drie rubrieken, namelijk probleemgerichte, emotionele en mechanismen gericht op beoordeling.

• Er is een groot aantal coping-mechanismen die onder elke categorie vallen.

• Hoewel het doel van coping-mechanismen is om stress te verminderen, zijn deze soms onaangepast. Dit is met name te zien bij gebruikers van stoffen, waar coping-mechanismen contraproductief zijn geworden.

Afbeeldingen beleefdheid:

  1. Stress symptomen door Gdudycha (CC BY-SA 3.0)