Wat is het verschil tussen JAR WAR en EAR

Het belangrijkste verschil tussen JAR WAR en EAR-bestanden is dat de POT bestand is een bestand dat Java-klassebestanden, gerelateerde metagegevens en bronnen heeft gecombineerd tot een enkel bestand om een ​​Java-toepassing uit te voeren. Aan de andere kant is het WAR-bestand een bestand met bestanden zoals een servlet, JSP, HTML, JavaScript enz. Die nodig zijn om webtoepassingen te ontwikkelen, terwijl het EAR een Java EE-bestand is dat een of meer modules in een één archief om ze op een applicatieserver in te zetten.

Java is een algemene programmeertaal op een hoog niveau die helpt bij het ontwikkelen van robuuste, veilige toepassingen op bedrijfsniveau. Bovendien ondersteunt het objectgeoriënteerd programmeren, biedt platformonafhankelijkheid en vele andere voordelen. JAR, WAR en EAR zijn drie bestanden die associëren met de ontwikkeling van Java-toepassingen.

Key Areas Covered

1. Wat is JAR
     - Definitie, functionaliteit
2. Wat is WAR
     - Definitie, functionaliteit
3. Wat is EAR
     - Definitie, functionaliteit
4. Wat is het verschil tussen JAR WAR en EAR
     - Vergelijking van belangrijke verschillen

Sleutelbegrippen

JAR, JavaScript, JSP, WAR, EAR

Wat is JAR

Een JAR-bestand bevat alle componenten die nodig zijn om een ​​onafhankelijke uitvoerbare Java-toepassing te maken. Het bestaat uit Java-broncodes, XML-gebaseerde configuratiegegevens, manifestbestanden, JSON-gebaseerde gegevensbestanden, enzovoort. Met andere woorden, een JAR-bestand is een combinatie van al deze bestanden als een enkel gecomprimeerd bestand. Het gecomprimeerde bestand verkleint de grootte van de applicatie. Het is ook eenvoudiger om dat bestand via het netwerk naar verschillende systemen of platforms te verzenden.

Om Java-gebaseerde applicaties te ontwikkelen, moet de programmeur Java Development Kit (JDK) in de machine installeren. Elke JDK heeft een JAR-hulpprogramma om JAR-bestanden te ondersteunen. Hiermee kunt u nieuwe JAR-bestanden maken met een manifestbestand en alle inhoud van een JAR-bestand extraheren naar het bestandssysteem. Verder is dit hulpprogramma ook nuttig voor het bijwerken van de bestaande JAR-bestanden.

Wat is WAR

Een WAR-bestand bevat de bestanden van een webproject. Het kan servlet-, JSP-, XML-, HTML-, CSS- en JavaScript-bestanden bevatten. Deze bestanden kunnen worden ingezet op een servlet / JSP-container. De WAR-bestanden bevinden zich in de map WEB-INF van het project. Omdat een WAR-bestand alle bestanden tot één eenheid combineert, kost het minder tijd om een ​​bestand van de client naar de server uit te wisselen.

Het is mogelijk om een ​​WAR-bestand te implementeren met behulp van het configuratiescherm van de server. Een andere methode is het handmatig lokaliseren van een WAR-bestand in een specifieke map van de server. Om een ​​WAR-bestand handmatig in een server zoals Tomcat te implementeren, kan de programmeur naar de map Webapps van Tomcat gaan en het WAR-bestand in die map plakken. Anders extraheert de server het WAR-bestand intern bij het uitvoeren van het webproject.

Wat is EAR

Java EE staat voor Java Enterprise Edition. Het is een uitgebreide versie van Java Standard Edition (Java SE) met extra functies om applicaties op bedrijfsniveau te ontwikkelen.

Een EAR-bestand is een Java EE-bestand. Het verpakt een of meer modules in één archief. Dit helpt ook om verschillende modules tegelijk en coherent op een applicatieserver in te zetten. EAR-bestand bestaat uit implementatiedescriptors die beschrijven hoe de modules moeten worden geïmplementeerd. Deze implementatiedescriptors zijn XML-bestanden. Bovendien helpen toepassingen zoals Ant, Maven en Gradle bij het samenstellen van EAR-bestanden.

Verschil tussen JAR WAR en EAR

Definitie

Een JAR-bestand is een bestand met Java-klassen, bijbehorende metagegevens en bronnen zoals tekst en afbeeldingen die zijn samengevoegd tot één bestand. Een WAR-bestand is een bestand dat wordt gebruikt voor het distribueren van een verzameling JAR-bestanden, JSP, Servlet, XML-bestanden, statische webpagina's zoals HTML en andere bronnen die een webtoepassing vormen. Een EAR-bestand is een standaard JAR-bestand dat de modules van de toepassing vertegenwoordigt, en een metadata-map met de naam META-INT die een of meer implementatiedescriptors bevat. Dit is dus het belangrijkste verschil tussen JAR WAR- en EAR-bestanden.

Lange vorm

JAR-bestand staat voor Java Archive terwijl WAR-bestand staat voor Web Application Resource of Web Application Archive en EAR staat voor Enterprise Application Archive.

Bestandsextensie

Een ander verschil tussen JAR WAR- en EAR-bestanden is dat een JAR-bestand de .jar-bestandsextensie heeft, terwijl een WAR-bestand de .war-bestandsextensie heeft, en een EAR-bestand de .ear-bestandsextensie heeft.

Gebruik

Met het JAR-bestand kan Java Runtime Environment (JRE) een volledige toepassing implementeren, inclusief de klassen en gerelateerde bronnen, in één verzoek. WAR-bestand maakt het testen en implementeren van webapplicaties gemakkelijk, terwijl het EAR-bestand het gelijktijdig gebruik van verschillende modules op een applicatieserver toestaat. Dit is dus een ander verschil tussen JAR WAR- en EAR-bestanden.

Conclusie

Het JAR-bestand is een bestand met Java-klassebestanden, gerelateerde metagegevens en resource gecombineerd tot een enkel bestand om een ​​Java-toepassing uit te voeren. Het WAR-bestand is een bestand dat bestanden bevat zoals een servlet, JSP, HTML, JavaScript, enz. Die nodig zijn om webtoepassingen te ontwikkelen. EAR is een Java EE-bestand dat een of meer modules in een enkel archief verpakt om ze op een toepassingsserver te implementeren. Dat is het verschil tussen JAR WAR- en EAR-bestanden.

Referentie:

1. "JAR (bestandsindeling)." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 26 augustus 2018, hier beschikbaar.
2. "Wat is JAR-bestand (Java-archief)? - Definitie van WhatIs.com. "TheServerSide.com, hier beschikbaar.
3. "WAR (bestandsindeling)." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 13 juli 2018, hier beschikbaar.
4. "EAR (bestandsindeling)." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 16 november 2018, hier beschikbaar.

Afbeelding met dank aan:

1. "2327538" (CC0) via Pixabay