Verschil tussen warrants en opties

Warrants vs opties

Opties en warrants zijn twee gewone derivaten die worden verhandeld op aandelen en derivaten. Beide zijn opties om aandelen tegen een vaste prijs te kopen. Kenmerkend is dat beide derivaten vergelijkbare hefboomfuncties hebben. Het is geen wonder dat er vaak wordt gedacht dat ze hetzelfde zijn. Ze gedragen zich misschien bijna hetzelfde, maar het zijn totaal verschillende instrumenten.

Een effect dat de houder het recht geeft aandelen van de uitgevende onderneming te kopen tegen een specifieke prijs (uitoefenprijs) wordt een warrant genoemd. Het wordt meestal uitgegeven met andere instrumenten door bedrijven. Een voorbeeld hiervan is een obligatie die is verbonden met warrants. Ze worden ook vaak gebruikt om het rendement van de obligatie te vergroten, zodat ze aantrekkelijker worden voor potentiële kopers. Het aflopen van dit derivaat kan tot meerdere jaren duren.

Bedrijven geven warrants uit omdat ze geld willen inzamelen. Warrants stellen het bedrijf in staat om geld te verdienen door aandelen aan de warranthouder te verkopen. In warrants is het contract tussen de emittent - financiële instellingen en banken - en de belegger. Warrants-emittenten zijn degenen die de voorwaarden van de contracten bepalen.

De uitoefenprijs is al vastgesteld en als belegger zou u uw warrant willen uitoefenen wanneer het aandeel hoger geprijsd is dan de uitoefenprijs. Voor elke transactie worden door de bedrijven nieuwe aandelen uitgegeven, waardoor het aantal uitstaande aandelen toeneemt.

Een aandelenoptie verschilt sterk van het warrant in termen van uitgifte. Kort gezegd is een optie een contract tussen handelaars / investeerders. Het geeft de optiehouder het recht om uitstaande aandelen te kopen of verkopen tegen een specifieke prijs en datum. De voorwaarden van het contract zijn gestandaardiseerd door de beurs.

Wanneer een optie wordt uitgeoefend, ontvangt een belegger de aandelen van een andere belegger en niet rechtstreeks van het bedrijf zoals warrants doen. Bedrijven ontvangen geen enkel financieel voordeel van de transactie met opties. Het is gewoon een transactie van handelaar naar handelaar.

Opties hebben vervaltermijnen in maanden, meestal binnen drie maanden. Wanneer een oefening wordt gedaan, worden er geen extra aandelen aangemaakt. Een bepaalde belegger heeft een reeds bestaand aandeel verworven van een toegewezen schrijver. Schrijven of shorten is een optieverkoop maken. Dit is een kenmerk dat warrants niet hebben, aangezien ze zijn uitgegeven door bedrijven.

Samenvatting:

1. Warrants zijn contracten tussen een investeerder en een bedrijf dat aandelen uitgeeft, terwijl opties contracten tussen twee beleggers zijn.
2. De levensduur van warrants wordt meestal uitgedrukt in jaren, terwijl de levensduur van opties wordt gemeten in maanden.
3. Warrants, aangezien ze zijn uitgegeven door een bedrijf, kunnen niet vrij worden kortgesloten in tegenstelling tot opties die kunnen en moeten worden kortgesloten.
4. Nieuwe aandelen worden gecreëerd wanneer warranten worden uitgeoefend. In opties worden aandelen alleen verhandeld.
5. Bedrijven zullen niet profiteren van opties maar zullen zeker profiteren van warrants.