Verschil tussen SIADH en Cerebrale zoutverspilling

SIADH versus Cerebrale zoutverspilling

Bepaalde ziektes kunnen op de lange termijn behoorlijk beangstigend en schadelijk zijn, vooral als ze ongewenste tekens en symptomen veroorzaken.

SIADH en cerebrale zoutverlies zijn twee ziekten die levensbedreigend kunnen zijn. Deze twee ziekten kunnen ook worden uitgewisseld omdat ze dezelfde tekens en symptomen bij de betrokken patiënten hebben.

SIADH betekent "symptoom van ongepaste anti-diuretisch hormoon hypersecretie." Het "ADH" of "antidiuretisch hormoon" houdt de afgifte van water in de nieren. Het houdt dus het water in het lichaam. Wanneer er te veel water in het lichaam is, wordt het natrium in het lichaam verdund. Aldus is de nummer één manifestatie hyponatriëmie of een lage hoeveelheid natrium die in het bloed circuleert. Als er laag natrium in het lichaam circuleert, zal er een diepgaand effect in het bewustzijn zijn. Er zal dus duizeligheid, hoofdpijn, verwarring en comateus zijn. Misselijkheid en braken komen ook voor.

Cerebrale zoutverspilling, aan de andere kant, is geen gewone endocrine ziekte die uitdroging en hyponatriëmie manifesteert. Dit wordt veroorzaakt door hersentrauma, tumoren, verwonding of zelfs hematoom rond de hersenen. De manifestatie is ook dezelfde als die van SIADH met uitdroging, te veel urineren en urineproductie, wat ongeveer 2,5 liter is gedurende 24 uur, extreme dorst, en een extreem verlangen naar zout voedsel.

Voor de arts om SIADH te diagnosticeren, zal natrium in het bloed worden getest. Als de waarden laag zijn, is er hyponatriëmie. Dan kunnen aanvullende bevindingen, zoals lage BUN, laag urinezuur, laag albumine en normaal serumcreatinine SIADH bevestigen. De oorzaak van SIADH verschilt van cerebrale zoutverlies. De oorzaak kan infecties zijn, zoals longontsteking, meningitis; kankers, zoals longkanker; hypothyreoïdie en bepaalde geneesmiddelen, zoals Carbamazepine en Clofibraat.

Omdat de oorzaak van cerebrale zoutverlies voornamelijk uit de hersenen komt, kan het via de urine-concentratie van SIADH worden onderscheiden. Bij cerebraal zoutverlies is de natriumurineconcentratie lager dan 100 meq / liter, terwijl SIADH een grotere waarde heeft.

Behandeling van SIADH is door vochtbeperking, intraveneuze zoutoplossing en bepaalde medicijnen. Behandeling van cerebrale zoutverlies is door frequente hydratatie om uitdroging plus medicijnen te voorkomen.

Samenvatting:

1.SIADH wordt veroorzaakt door infecties en kankers terwijl cerebrale zoutverlies wordt veroorzaakt door hersentrauma, verwonding, hematoom en tumoren die allemaal in de hersenen voorkomen.
2.SIADH heeft een grotere natriumurine concentratie dan cerebrale zoutverlies.
3. Het beheer van SIADH gebeurt door vochtbeperking, terwijl hersenverlies plaatsvindt door frequente hydratatie.
4. Beide manifeste hyponatriëmie.