Wat was de Amerikaanse revolutie

Amerikaanse revolutie: overzicht

De term American Revolution markeert een eeuwig historisch tijdperk dat ook wel de Revolutionaire Oorlog wordt genoemd. Het kan worden aangeduid als een wereldschokkende politieke catastrofe die plaatsvond in 1775 en duurde tot 1783. Het begon tussen het Groot-Brittannië en de dertien verenigde voormalige Britse koloniën op het Noord-Amerikaanse continent. Amerikaanse Revolutie bestond uit een aantal veldslagen op verschillende locaties in Amerika, met de eerste van de serie, bekend als de Battles of Lexington en Concord, die plaatsvonden in Lexington en Concord Massachusetts in Amerika. Zoals velen begrepen hebben, was de belangrijkste reden voor het begin van de oorlog de noodzaak van de vrijheid van de Britse regering in die dertien Noord-Amerikaanse staten, die op dat moment de Britse koloniën waren..

Amerikaanse revolutie: tijdlijn 

Een totaal van ongeveer vijfentwintig veldslagen vormden de Amerikaanse revolutie. Zoals hierboven vermeld, brak het eerste gevecht los in Lexington en Concord en volgde vervolgens met een aantal andere veldslagen op veel locaties in New York, Massachusetts, de provincie Quebec, New Jersey, Pennsylvania, Georgia, South Carolina, North Carolina en Virginia. Afgezien van de veldslagen, vonden tijdens de Amerikaanse Revolutie enkele belangrijke gebeurtenissen plaats die belangrijk waren voor de Amerikaanse politieke aangelegenheden. Voormalig Amerikaans president, George Washington, nam het bevel over het Amerikaanse leger over tijdens de Slag bij Bunker Hill in juni 1775. In 1776 was Thomas Jefferson de co-auteur van de onafhankelijkheidsverklaring en in 1776 verscheen de Virginia-verklaring van rechten. In 1778 ging Amerika een partnerschap aan met Frankrijk en vormde de Frans-Amerikaanse Alliantie om Groot-Brittannië te verslaan en in 1779 sloot ook Spanje zich aan. Aanzienlijk aan de geschiedenis van Amerika, in 1781, gaven de Britse troepen onder Cornwallis zich over aan de Amerikaanse troepen onder Washington in Yorktown. . In 1983 werd de oorlog beëindigd met de ondertekening van de Vrede van Parijs.

Oorzaken van de Amerikaanse revolutie

Het is begrijpelijk dat de Amerikaanse Revolutie een aantal oorzaken had. De Amerikanen moesten bevrijd worden van de Britse regering en onafhankelijkheid hebben als een afzonderlijke natie was de voornaamste oorzaak achter de verrekening van de Amerikaanse revolutie. Amerika wilde hun dertien staten die toen Britse kolonies waren, terugwinnen. Ten tweede, het feit dat de Britse regering wilde dat de Amerikaanse koloniën een substantieel deel van hun oorlogsschuld zouden betalen van de Franse en Indiase oorlogen en de buitensporige bedragen aan belasting die de Britten van de Amerikanen verzamelden in de vorm van suikeract, postzegel, enz. waren nog twee belangrijke redenen achter de Amerikaanse Revolutie. Verder hebben de Amerikanen behoefte aan rechten in hun eigen regering en wetgeving ook bijgedragen aan de uitbarsting van de revolutie.

Resultaten van de Amerikaanse revolutie

De resultaten van de Amerikaanse revolutie omvatten voornamelijk de onafhankelijkheid en soevereiniteit en ten tweede, het winnen van de oorlog verleende economische groei voor Amerika toen de enorme vraag naar geld voor oorlogsvoorraden werd beëindigd en daarmee de economie van het land verder ging. De landbouw van het land is verbeterd en de status van vrouwen is te groot geworden. Ten slotte werden de Amerikaanse koloniën de Verenigde Staten van Amerika en begonnen zich in de wereld voort te bewegen als een machtige natie.