Wat is forensische boekhouding

In de moderne competitieve bedrijfsomgeving speelt forensische accounting een cruciale rol in de bedrijfsorganisaties. Forensische boekhouding kan worden beschouwd als een tak van de boekhouding die vaak wordt gebruikt in strafrechtelijke onderzoeken op het gebied van accountancy. In dit artikel wordt het concept van forensische boekhouding in meer detail uitgelegd.

Forensische accountancy

Zoals in de Oxford Dictionary staat, gaat forensic accounting over het gebruik van verschillende vaardigheden om frauduleuze praktijken te onderzoeken en om de financiële overzichten voor te bereiden op het gebruik van juridische acties. Forensische accounting legt de manieren uit om de boekhoudkundige vaardigheden te gebruiken om illegale en frauduleuze boekhoudpraktijken te onderzoeken en de financiële overzichten te analyseren om juridische stappen te ondernemen. Forensische accounting kan ook worden aangeduid als financieel forensisch onderzoek. Forensisch betekent de geschiktheid om de vereiste juridische acties te ondernemen. Er zijn een specifiek soort mensen die bekend staan ​​als forensische accountants of forensisch accountants betrokken bij het vinden van bewijsmateriaal en het verstrekken van een boekhoudkundige analyse om het aan het hof voor te leggen. Momenteel hebben bijna alle accountantskantoren, ongeacht de omvang, gespecialiseerde forensische accountantsafdelingen. Deze forensische accountants zijn gespecialiseerd in verschillende domeinen zoals verzekeringsclaims, fraude, royalty-audits, letselschadeclaims en constructie. De forensische accountants zijn verantwoordelijk voor misdaden die kunnen worden geclassificeerd als misdrijven tegen eigendom.

De opdrachten met betrekking tot forensische accounting kunnen als volgt in vele categorieën worden ingedeeld:

• Berekeningen met betrekking tot schade in de economie. Voor b.v. contractbreuk
• Geschillen na acquisitie evenzo de schendingen van garanties of earn-outs
• Vanwege insolventie, reorganisatie en faillissement
• Effectenfraude en bedrijfswaardering
• E-discovery of de forensics van de computer

Om deel te nemen aan Forensic accounting, zijn verschillende soorten competenties vereist, zoals onderzoeksvaardigheden, professionele boekhoudkundige vaardigheden, analytische vaardigheden en ook kennis met betrekking tot de informatietechnologie, statistieken, enz. Forensische accountant speelt een belangrijke rol bij de rechter bij het verstrekken van geldige bewijs om de zaken te bewijzen. Hoewel de rol van een forensisch accountant verschilt van geval tot geval, kunnen vier gebieden voornamelijk worden aangewezen om hun dienstverlening uit te breiden. Hij / zij kan,

  1. Bouw een basis voor de zaak en bekijk alle documenten in het stadium van ontdekking om te helpen bij het formuleren van het raamwerk en om de belangrijkste informatie te selecteren.
  2. Interviews afnemen om informatie te verzamelen of onderzoek doen om meer details of bewijsmateriaal te verzamelen met betrekking tot de zaak.
  3. Met behulp van de kennis van vaardigheden en vaardigheden analyseren van de verzamelde informatie met de ondersteunende documenten.
  4. Ontwikkel een rapport met alle informatie verzameld voor het onderzoek met alle bewijzen.

Afgezien van zaken met betrekking tot het bedrijfsleven, wordt de dienst van de forensisch accountant gebruikt om de persoonlijke problemen op te lossen, zoals de ontbinding van het huwelijk. Daarom is forensische accounting een nuttig gebied dat kan worden gebruikt bij het oplossen van problemen.